Siuntėjas: Lina Budvytytė
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:UŽ GYVVŪNĖLIUS
Data: 2014-09-26, Penktadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

Gyvūnų prieglaudų yra, bet jos ne guminės, o išmestų, sužalotų gyvūnų daug. Skaitant internete, ar išgirstant, kokie žiauruoliai juos skriaudžia,kad net suluošina, puiku, jei prieglauda gavo žinių ir spėjo gelbėt gyvybę, o jei ne- BAISU ir pagalvoti. Manau,juos šiek tiek apsaugot galima, jei griežtintumėt gyvūnų įstatymą.

Pag. Lina