Siuntėjas: Bronius Sleževičius
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:Sustabdykite A.C.T.A
Data: 2012-02-09, Ketvirtadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

Noriu išreikšti savo pasipiktinimą dėl pasirašytos ACTA sutarties (anti counterfeit trade agreement - Prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu. Prieiga internete:<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=151223>). Kodėl pasirašant didelės svarbos sutartį nėra atkreipiamas dėmesys į piliečių norus, kodėl nebuvo viešai keltas klausimas ar Lietuvos valstybei reikalinga pasirašyti tokio pobūdžio dokumentą? Aš kategoriškai nesutinku su ACTA sutartimi, nes mano manymu ji ribos mano laives teisę, laisvę į informaciją, laisvę į informacijos dalijimą. Tad prašau nepiktinkit Lietuvos piliečių, nes valstybė priklauso mūsų tautai tad leiskime tautai kurti valstybę kurioje norėtųsi gyventi (Lietuvos Konstitucija I skirsnis, 2 straipsnis).