Siuntėjas: Mindaugas Poška
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:Sustabdykit ACTA
Data: 2012-03-03, Šeštadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

Aš nenoriu, kad mūsų Lietuva būtų pavergta kažkokios ACTOS ir žmonės būtų varžomi savo laisvės. Taigi tai prieštarauja mūsų konstitucijei. Manau tai visi supranta ir didelė dauguma yra kategoriškai prieš ACTOS priėmimui Lietuvoje. Tai jei priimsit ACTA, vadinasi leisit ir čipus dėti žmonėms į kūną (verichip) kai jie bus jau reikalaujami visame pasaulyje. Štai jums ir apokalipsis kuris buvo išpranašautas ir kuris yra aprašytas šventajame rašte.