Siuntėjas: Dominykas Simkus
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:STOP AKTA
Data: 2012-02-28, Antradienis

Gerb. p. Grybauskaite, kaip ir daugėlis Lietuvos gyventojų, nepritariu AKTA įsigaliojimui, nes šis įstatymas tiesiogiai pažeistų žmogaus teises internetinėje erdvėje. O žiūrint į perspektyvą, labai galimas daiktas, jog prisidėtų prie korupcijos ir legalaus teroro, kuris jau vyksta JAV