Siuntėjas: Lukas Račas
Gavėjas:Irena Degutienė, Seimo Kanceliarija
Tema:STOP ACTA NOW.
Data: 2012-02-15, Trečiadienis

Gerb. p. Degutiene, prašome sustabdyti ,,acta" lietuvoje, męs negalėsime naudotis internetu už kurį męs mokame, pas mus ir taip blogai, nepadarykit dar blogiau...