Siuntėjas: Vytautas Butėnas
Gavėjas:Vytautas Landsbergis, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Stop ACTA
Data: 2012-02-02, Ketvirtadienis

Gerb. p. Landsbergi,
esu susirūpinęs Lietuvos pilietis. Reiškiu nepritarimą Europos Sąjungos pozicijai ACTA sutarties atžvilgiu. Raginu balsuoti prieš ir nepalaikyti ACTA sutarties ratifikavimo.

Kodėl ši sutartis yra tokia bloga?

Pirmiausia - ji buvo sudarinėjama slaptai, už uždarų durų, spaudžiant asmenims, kurie visiškai nėra suinteresuoti bendra žmonių gerove, o tik savo verslo pelno didinimu. Čia nekvepia jokia demokratija.

Nors ir teigiama, kad ACTA beveik nieko nepakeis šalių įstatymuose, tačiau ji sudaryta itin neaiškiai, ir interpretuoti tekstą galima labai dviprasmimškai. Galiausiai tai leistų pažeidinėti pagrindines žmogaus teises ir laisves, į svarbesnę vietą iškeliant verslo interesus.

Prieš daugiau nei 20 metų Lietuva išsivadavo iš vienos diktatūros. ACTA sudarytų galimybes įsigalėti panašioms represinėms priemonėms visame pasaulyje. Kiekvienas taptų įtariamuoju. Ar to tikrai reikia?

Pagarbiai, Vytautas Butėnas