Siuntėjas: Toma Mikalajūnaitė
Gavėjas:Vilija Blinkeviciutė, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:STOP - ACTA
Data: 2012-02-09, Ketvirtadienis

Gerb. p. Blinkevičiūte,
labai Jūsų prašau sustabdyti ratifikavimą A.C.T.A susitarimo,nes tai stipriai pakenks paprastiems vartotojams kaip aš. ACTA tikra giljotina internetui. Tai pasikėsinimas į žmogaus teises, asmens duomenis, pagaliau laisvę internete. Tokie suvaržymai tik įžiebs tarp piliečių nepasitenkinimą. Taigi, maldauju, pagalvokite apie mus. Mūsų ateitis - informacinės technologijos. Jos turi gyvuoti, o ne būti supančiotos kažkokiais slaptais susitarimais.

Su pagarba, Lietuvos Respublikos pilietė Toma Mikalajūnaitė

Siuntėjas: BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Gavėjas: Toma Mikalajūnaitė
Tema:RE: STOP - ACTA
Data: 2012-02-10, Penktadienis

Gerbiamieji,

Dėkoju už Jūsų išreikštą susirūpinimą ir pateiktą informaciją apie Europos Sąjungos vardu planuojamą sudaryti ACTA susitarimą.

Visų pirma, noriu paaiškinti, kad esu NETEISINGAI kaltinama balsavimu UŽ ACTA susitarimą. Iš tiesų, aš ir mano kolegos socialdemokratai balsavome UŽ rezoliuciją. Tačiau UŽ rezoliuciją, kurioje Komisija buvo raginama NESUDARYTI ACTA susitarimo:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E....

Deja, KONSERVATORIAI (o jų Europos Parlamente yra dauguma) šią rezoliuciją PRIEŠ ACTĄ ATMETĖ, ir balsavo UŽ SAVO REZOLIUCIJĄ, kuria ACTA susitarimui PRITARĖ. Štai šios rezoliucijos tekstas:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION....

Noriu Jus informuoti, kad mūsų Europos Parlamento socialdemokratų frakcijoje šis susitarimas yra labai atsakingai analizuojamas bei dėl jo yra diskutuojama. Jau dabar aiškėja, kad, rengiant šį susitarimą, trūko viešumo, skaidrumo, atviros diskusijos su pilietine visuomene bei ekspertų nuomonės išklausymo.

Europos Komisija taip pat kol kas negalėjo mums paaiškinti, kokia būtų šio tarptautinio susitarimo sudarymo pridėtinė vertė Europos Sąjungai ir jos piliečiams. Nes, Komisijos teigimu, ACTA įsigaliojimas nepakeistų jau ir šiuo metu Europos Sąjungoje galiojančių įstatymų, o šalys, kuriose piratavimas ir plagijavimas yra labiausiai paplitęs (Kinija, Indija), prie šio susitarimo net nesvarsto galimybės prisijungti.

Socialdemokratų frakcija Europos Parlamente artimiausiu metu rengs pilietinės visuomenės klausymus. Taip pat yra rimtai svarstoma, ar nereikėtų Europos Parlamentui kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, kad šis išaiškintų, ar toks susitarimas nepažeidžia ES teisės. Bet kokiu atveju, socialdemokratų frakcijoje vyrauja nuomonė, kad vargu, šiam susitarimui galėtume pritarti.

Taigi, dar kartą dėkoju už Jūsų pareikštą nuomonę bei susirūpinimą kiekvienam iš mūsų svarbiais klausimais, ir tikiuosi Jūsų nuomonę išgirsti taip pat ir ateityje įvairiais Europos Parlamente svarstomais klausimais.

Pagarbiai,

Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamento narė

From: Toma Mikalajūnaitė [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: 09 February 2012 15:28
To: BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Subject: STOP - ACTA

Gerb. p. Blinkevičiūte,
labai Jūsų prašau sustabdyti ratifikavimą A.C.T.A susitarimo,nes tai stipriai pakenks paprastiems vartotojams kaip aš. ACTA tikra giljotina internetui. Tai pasikėsinimas į žmogaus teises, asmens duomenis, pagaliau laisvę internete. Tokie suvaržymai tik įžiebs tarp piliečių nepasitenkinimą. Taigi, maldauju, pagalvokite apie mus. Mūsų ateitis - informacinės technologijos. Jos turi gyvuoti, o ne būti supančiotos kažkokiais slaptais susitarimais.

Su pagarba, Lietuvos Respublikos pilietė Toma Mikalajūnaitė

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu
http://parasykjiems.lt/thread/stop---acta-15/

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.