Siuntėjas: Vita Galdikiene
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:prieš ACTA
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Gerb. p. Grybauskaite,
Jūs priklausote tai žmonių kartai, kurių artimuosius ir draugus palietė pilietinių teisių, ypač žodžio laisvės ribojimai TSRS. Mano senelis buvo sušaudytas 38, mano mamos tėvelius su visais 6 vaikais ištrėmė į Sibirą. Ir dabar vėl, tik iš tos pusės, iš kur seniau pūtė laisvės vėjai, bando užčiaupti burną ir užrišti akis. Neleiskit mūsų vaikams prarasti YouTube ir Wikipedias, tėvams - skaityti knygas ir dalintis informacija. Perfrazuojant Volterą, nieko gero aš apie YouTube nemanau, bet stosiu į kovą už kitų žmonių teisę ją pasirinkti.

Kodėl rašau Jums? Todėl, kad Jūs esate finansistė. Jūs puikiai suprantate, kad dėl to, kad kažkas negavo pinigų neturi būti apribojamos visų piliečių teisės į informaciją. Piniginiai klausimai turi būti sprendžiami finansinio įpareigojimo būdu. Jeigu visi žmonės, besinaudojantys greitaeigiu internetu įtariami kino ir muzikos vagimu, tai gerai, uždėkit mokestį visiem, išskyrus pačius pigiausius planus, kuris eitų kurinių autoriams. Tiktai tuomet būtų gerai, kai ir skirstant mokesčius būtų atsižvelgiama į nepriklausomų tinklapių, nors ir to paties YouTube, kurinių reitingus, kad niekam nežinomas vaikinukas, kurio įrašas pirmauja peržiūrų skaičiuose, gautų savo dalį kartu su Rianna ir kitom žvaigždėm. Jūs tikrai galėtumete pasiūlyti tokius pakeitimus, manau juos labai palaikytų visuomenė.

Mes palaikėme Jus per rinkimus, palaikykit mūsų sprendimą!