Siuntėjas: Toma Mikalajūnaitė
Gavėjas: Radvilė Morkunaitė-Mikulenienė
Tema:PRIEŠ ACTA
Data: 2012-02-09, Ketvirtadienis

Gerb. p. Morkūnaite-Mikulėniene,

noriu pareikšti savo nepasitenkinimą naujai pasirašyta tarptautine sutartimi ACTA. Mano nuomone, tokia sutartis kelia grėsmę mano teisėms į privatumą. Labai keista, kodėl prieš pasirašant tokios svarbos sutartį nebuvo pasitarta su Lietuvos piliečiais, ypač tais, kurie yra interneto vartotojai. Aš nepritariu ACTA sutarčiai ir esu nusivylusi Lietuvos įgaliotų politikų veiksmais, ją pasirašant.

Labai prašau atsižvelgti į mano išsakytą nuomonę ir nepriimti šios žalingos sutarties.

Su pagarba, Lietuvos Respublikos pilietė Toma Mikalajūnaitė