Siuntėjas: Gediminas Andriukaitis
Gavėjas:Benedikt Citovič, Vilniaus miesto savivaldybė Naujininkų seniūnija
Tema:PRAŠYMAS Dėl Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių patalpų (Pelesos g. 37/2, Vilnius)
Data: 2014-01-03, Penktadienis

Gerb. p. Citovič,

Kreipiuosi į Jus Pelesos g. 37/2 adresu esančio gyvenamojo namo gyventojų vardu. Gyvenu šiame name daugiau kaip metus, bandėme situaciją spręsti pačių gyventojų pastangomis, tačiau situacija nesikeičia. Kadangi situacija liečia patalpas, tiesiogiai priklausančias Vilniaus miesto savivaldybei esu priverstas reikalauti, kad Vilniaus miesto savivaldybė imtųsi atitinkamų veiksmų savo kompetencijos ribose.

Mūsų gyvenamojo namo (Pelesos g. 37/2, Vilniaus) pirmame aukšte esančiuose savivaldybei priklausančiose patalpose (įėjimas iš kiemo pusės) gyvena neidentifikuotas skaičius asmenų. Nepaisant to, kad patalpose nėra įrengti sanitariniai mazgai, juos savivaldybė yra suteikusi naudoti pagal paskirtį kaip gyvenamuosius socialinius būstus.

Šiame būste gyvenantys asmenys buitines atliekas (kibirai su šlapimu, išmatomis, buitinėmis nuotekomis) nuolat pila tiesiog ant šalia namo esančios žaliosios vejos arba išlieja ant lietaus vandens kanalizacijos šulinio grotelių, šalia namo laiptinės. Be to, neretai šių socialinių būstų gyventojai arba pas juos besisvečiuojantys asmenys šlapinasi arba tuštinasi tiesiog prie namo laiptinės durų. Socialinio būsto gyventojai taip pat palieka didelio gabarito atliekas prie netoliese esančių ir savivaldybei priklausančių sandėliukų, taip kaupiami nelegalūs sąvartynai.

Per metus esame nekartą kalbėję su minėtų socialinių būstų gyventojais, prašę nutraukti neteisėtą veiklą. Bent du kartus esame organizavę vietos gyventojų talką – atliekų rinkimo akciją, savo jėgomis tvarkėme namo apylinkes, rinkome šiukšles ir buitines atliekas iš šalia namo esančios pievos. Tačiau išmatos ir buitinės atliekos, toliau pilamos į pievą ir ant šalia namo laiptinės esančių lietaus vandens kanalizacijos šulinių.

Tarp laiptinės ir pievos, kurioje liejamos išmatos ir buitinės atliekos eina pėsčiųjų takas, kuriuo vaikšto nemaža dalis šios rajono dalies gyventojų. Vasaros metu pievoje žaidžia aplinkinių namų gyventojų vaikai, vedžiojami naminiai gyvūnai. Akivaizdu, kad esama situacija ne tik prieštarauja švaros ir aplinkos tvarkymo taisyklėms, bet ir kelia realią grėsmę gyventojų sveikatai. Į atvirą, žmonių vaikštomą vietą pilamos buitinės atliekos ir ekskrementai kelia realų ligų plitimo pavojų. Todėl ši situacija privalo būti nedelsiant sprendžiama.

Todėl esu priverstas teikti žemiau esančius reikalavimus:
1) Reikalaujame atlikti įvertinimą, ar Pelesos g. 37/2 pirmame aukšte (įėjimas iš kiemo pusės) esančių socialiniai būstų infrastruktūra (sanitarinio mazgo nebuvimas) atitinka teisės aktų reikalavimus.
2) Reikalaujame įpareigoti pagal sutartis su savivaldybe namo aplinką tvarkančias įmones (UAB „Stebulė“, UAB „Naujininkų ūkis“) reguliariai tvarkyti šalia namo esančią aplinką (pėsčiųjų takas, laiptai, šalia namo esanti žalioji veja), šalinti išpiltas buitines atliekas, išvežti gyventojų paliekamas atliekas.
3) Reikalaujame, kad Vilniaus miesto savivaldybė, kaip Pelesos g. 37/2 pirmame aukšte (įėjimas iš kiemo pusės) esančių būstų savininkė, užtikrintų, kad būstuose gyvenantys asmenys laikytųsi švaros ir tvarkymo taisyklių, higienos reikalavimų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, prašau per teisės aktuose nustatytus terminus informuoti mane, kokių veiksmų ketinama imtis mano prašyme iškeltiems klausimams spręsti.

Su pagarba,

Gediminas Andriukaitis

Pelesos 37-21, Vilnius
Mob. Tel. 8 605 12624
e-paštas gediminas@lchr.lt

Siuntėjas: Irena Milovanova
Gavėjas: Gediminas Andriukaitis
Tema:RE: PRAŠYMAS Dėl Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių patalpų (Pelesos g. 37/2, Vilnius)
Data: 2014-01-06, Pirmadienis

Jūsų prašymas pagal kompetenciją yra persiųstas Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriui ir Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyriui.

Pagarbiai,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Naujininkų seniūnijos
Vyriausioji specialistė
Irena Milovanova
Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius
(85)2 112936
irena.milovanova@vilnius.lt
www.vilnius.lt

From: Gediminas Andriukaitis [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: Friday, January 03, 2014 2:10 PM
To: Naujininkų seniūnija
Subject: PRAŠYMAS Dėl Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių patalpų (Pelesos g. 37/2, Vilnius)

Gerb. p. Citovič,

Kreipiuosi į Jus Pelesos g. 37/2 adresu esančio gyvenamojo namo gyventojų vardu. Gyvenu šiame name daugiau kaip metus, bandėme situaciją spręsti pačių gyventojų pastangomis, tačiau situacija nesikeičia. Kadangi situacija liečia patalpas, tiesiogiai priklausančias Vilniaus miesto savivaldybei esu priverstas reikalauti, kad Vilniaus miesto savivaldybė imtųsi atitinkamų veiksmų savo kompetencijos ribose.

Mūsų gyvenamojo namo (Pelesos g. 37/2, Vilniaus) pirmame aukšte esančiuose savivaldybei priklausančiose patalpose (įėjimas iš kiemo pusės) gyvena neidentifikuotas skaičius asmenų. Nepaisant to, kad patalpose nėra įrengti sanitariniai mazgai, juos savivaldybė yra suteikusi naudoti pagal paskirtį kaip gyvenamuosius socialinius būstus.

Šiame būste gyvenantys asmenys buitines atliekas (kibirai su šlapimu, išmatomis, buitinėmis nuotekomis) nuolat pila tiesiog ant šalia namo esančios žaliosios vejos arba išlieja ant lietaus vandens kanalizacijos šulinio grotelių, šalia namo laiptinės. Be to, neretai šių socialinių būstų gyventojai arba pas juos besisvečiuojantys asmenys šlapinasi arba tuštinasi tiesiog prie namo laiptinės durų. Socialinio būsto gyventojai taip pat palieka didelio gabarito atliekas prie netoliese esančių ir savivaldybei priklausančių sandėliukų, taip kaupiami nelegalūs sąvartynai.

Per metus esame nekartą kalbėję su minėtų socialinių būstų gyventojais, prašę nutraukti neteisėtą veiklą. Bent du kartus esame organizavę vietos gyventojų talką – atliekų rinkimo akciją, savo jėgomis tvarkėme namo apylinkes, rinkome šiukšles ir buitines atliekas iš šalia namo esančios pievos. Tačiau išmatos ir buitinės atliekos, toliau pilamos į pievą ir ant šalia namo laiptinės esančių lietaus vandens kanalizacijos šulinių.

Tarp laiptinės ir pievos, kurioje liejamos išmatos ir buitinės atliekos eina pėsčiųjų takas, kuriuo vaikšto nemaža dalis šios rajono dalies gyventojų. Vasaros metu pievoje žaidžia aplinkinių namų gyventojų vaikai, vedžiojami naminiai gyvūnai. Akivaizdu, kad esama situacija ne tik prieštarauja švaros ir aplinkos tvarkymo taisyklėms, bet ir kelia realią grėsmę gyventojų sveikatai. Į atvirą, žmonių vaikštomą vietą pilamos buitinės atliekos ir ekskrementai kelia realų ligų plitimo pavojų. Todėl ši situacija privalo būti nedelsiant sprendžiama.

Todėl esu priverstas teikti žemiau esančius reikalavimus:
1) Reikalaujame atlikti įvertinimą, ar Pelesos g. 37/2 pirmame aukšte (įėjimas iš kiemo pusės) esančių socialiniai būstų infrastruktūra (sanitarinio mazgo nebuvimas) atitinka teisės aktų reikalavimus.
2) Reikalaujame įpareigoti pagal sutartis su savivaldybe namo aplinką tvarkančias įmones (UAB „Stebulė“, UAB „Naujininkų ūkis“) reguliariai tvarkyti šalia namo esančią aplinką (pėsčiųjų takas, laiptai, šalia namo esanti žalioji veja), šalinti išpiltas buitines atliekas, išvežti gyventojų paliekamas atliekas.
3) Reikalaujame, kad Vilniaus miesto savivaldybė, kaip Pelesos g. 37/2 pirmame aukšte (įėjimas iš kiemo pusės) esančių būstų savininkė, užtikrintų, kad būstuose gyvenantys asmenys laikytųsi švaros ir tvarkymo taisyklių, higienos reikalavimų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, prašau per teisės aktuose nustatytus terminus informuoti mane, kokių veiksmų ketinama imtis mano prašyme iškeltiems klausimams spręsti.

Su pagarba,

Gediminas Andriukaitis

Pelesos 37-21, Vilnius
Mob. Tel. 8 605 12624
e-paštas gediminas@lchr.lt

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Laiškas ir atsakymai į jį yra atviri ir diskusiją galima peržiūrėti adresu
http://parasykjiems.lt/thread/prasymas-del-vilniaus-miest...