Siuntėjas: Džiugas Meškelevičius
Gavėjas:Rolandas Paksas, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Prašau Jūsų lemiamu momentu pasisakyti PRIEŠ ACTA.
Data: 2012-03-01, Ketvirtadienis

Gerb. p. Paksai,
Esu Džiugas Meškelevičius. Trečio kurso medicinos studentas dabartiniame Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitete, buvusiame Kauno Medicinos Universitete.

Kreipiuosi į Jus, kalbėdamas tik už save patį, tačiau matau, kad mano aplinkoje esantys jauni, perspektyvūs ir svarbiausia laisvai mąstantys žmonės palaiko tą pačią poziciją.

Pasisakau PRIEŠ ACTA, manau, jog ši "tarptautinė prekybos sutartis" grubiai pažeidžia žmogaus teises. Būtų graudu girdėti, jog Europos Sąjungoje, kurią vadiname demokratijos lopšiu, kurios margai kultūrai pagrindą davė senovės Graikijos bei Romos Imperijos ir kiekvienos atskirai Europos tautos pasaulėvokų sintezė, sukluptų prieš elemtarius minties laisvės principus paminantį išpuolį.
Mes, Europos Sąjungos piliečiai, kurie skelbiame kitoms pasaulio tautoms, apie žmogaus teises ir laisves ir kviečiame pripažinti kiekvieno žmogaus individualumą ir teisę mąstyti, kurti ir svarbiausia Dalintis savo idėjomis visos žmonijos progreso labui, sukluptume šią lemiamą akimirką, priėmę mums primygtinai siūlomą šį abejotino teisinio legalumo dokumentą, parašytą painiu netgi teisininko akiai stiliumi akivaizdžiai tam, kad suklaidintų, nestokojantį prieštarų paties savo teiginiams, kas yra neatleistina bet kokiam įstatymui pagridą duodančiam dokumentui. Nuo pat jos paviešinimo yra žinoma, jog ši sutartis buvo sukurta neinformavus apie tai plačiosios visuomenės, o jos priėmimas taip pat įvyko netradiciniu, ir netgi neteisėtu būdu,
Noriu pabrėžti, jog nors ir panašu, kad visuomenė, kurios dalis esu, kaip visuma dažnai elgiasi kaip nemąstanti ir lengvai manipuliuojama masė, tačiau kiekvienas visuomenę sudarantis žmogus atskirai yra asmuo, gebantis plačiai, konstruktyviai ir kritiškai mąstyti. Toks grubus išpuolis priverstų susimąstyti didžiąją daugumą visuomenę sudarančių individų, o visuomenės pasipriešinimas jam galėtų būti kur kas energingesnis, negu būna paprastai priimant viešai nepopuliarius politinius sprendimus. Be jokios abejonės ženkliai sumažėtų ir visuomenės pasitikėjimas valdančiąja šalimi.

Su visa derama pagarba,
Džiugas Meškelevičius.