Siuntėjas: Justas Ingelevičius
Gavėjas:Vilija Blinkeviciutė, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta ACTA priėmimo procedūra
Data: 2012-05-31, Ketvirtadienis

Gerb. p. Blinkevičiūte,

Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (ACTA) priėmimo procedūra.

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Šiai nuomonei pritaria kūrėjų bendruomenė prisidedanti prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Apie ateitį mąstanti visuomenės dalis padėkos Jums, jei padėsite atmesti šį žalingą susitarimą!

Pagarbiai, Justas Ingelevičius

Siuntėjas: BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Gavėjas: Justas Ingelevičius
Tema:RE: Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta ACTA priėmimo procedūra
Data: 2012-05-31, Ketvirtadienis

Gerbiamas Justai Ingelevičiau,

Dėkoju už Jūsų išreikštą susirūpinimą dėl Europos Sąjungos vardu planuojamo sudaryti ACTA susitarimo.

Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad šį rytą net trys Europos Parlamento komitetai išreiškė savo nuomonę nepritarti ACTA susitarimo sudarymui. Plačiau apie tai prisegtame straipsnyje, kurį prieš kelias minutes taip pat išsiunčiau į naujienų portalą www.delfi.lt.

Dar kartą dėkoju už Jūsų pareikštą nuomonę bei susirūpinimą kiekvienam iš mūsų svarbiais klausimais, ir tikiuosi Jūsų nuomonę išgirsti taip pat ir ateityje įvairiais Europos Parlamente svarstomais klausimais.

Pagarbiai,

Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė

From: Justas Ingelevičius [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: 31 May 2012 07:59
To: BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Subject: Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta ACTA priėmimo procedūra

Gerb. p. Blinkevičiūte,

Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (ACTA) priėmimo procedūra.

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Šiai nuomonei pritaria kūrėjų bendruomenė prisidedanti prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Apie ateitį mąstanti visuomenės dalis padėkos Jums, jei padėsite atmesti šį žalingą susitarimą!

Pagarbiai, Justas Ingelevičius

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu
http://parasykjiems.lt/thread/prasau-deti-visas-pastangas...

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.

***

V. BLINKEVIČIŪTĖ: PO INTENSYVIOS KOVOS SU KONSERVATORIAIS PAVYKO PASIPRIEŠINTI ACTA SUSITARIMO SUDARYMUI

Šiandien net trys Europos Parlamento komitetai pareiškė savo nuomonę dėl ACTA susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kuriam per ateinančius mėnesius dar turės pritarti visas Parlamentas savo plenariniame posėdyje. ACTA susitarimas jau kurį laiką kelia itin intensyvias diskusijas visuomenėje. Europos Parlamentas, kaip vienintelė piliečius ES lygiu atstovaujanti institucija bei paskutinė šio susitarimo sudarymą galinti sustabdyti instancija, pastaruoju metu šiam klausimui skyrė itin daug dėmesio.

Šiandien EP trijuose komitetuose - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų, Teisės, Pramonės, tyrimų ir energetikos - balsavimo metu pavyko pasipriešinti ACTA susitarimo sudarymui. Nepritarti susitarimo sudarymui Europos Parlamentui rekomendavo susijungusios socialdemokratų, liberaliųjų bei žaliųjų frakcijų jėgos. Tuo tarpu konservatoriai, dėl sunkiai suvokiamų priežasčių, buvo linkę pritarti ACTA susitarimo sudarymui.

Pagal Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, kurio nare taip pat esu ir aš, šiandien patvirtintą nuomonę, dabartinis ACTA susitarimo tekstas yra nesuderinamas su Europos Sąjungoje įstatymo galią turinčia Pagrindinių teisių chartija. Pavyzdžiui, komitetas savo nuomonėje ypač atkreipė dėmesį į ACTA susitarime įtvirtintas priemones, kurių pagalba galima būtų nustatyti tariamai pažeidimą padariusį abonentą. Komiteto nuomone, tokių priemonių įgyvendinimas neišvengiamai būtų susijęs su įvairiomis asmenų elgesio internete stebėsenos formomis, o tai, kaip yra patvirtinęs ir ES Teisingumo teismas, nepadėtų užtikrinti tinkamos pusiausvyros tarp intelektinės nuosavybės teisių ir kitų pagrindinių teisių ir laisvių, tokių kaip teisės į asmens duomenų apsaugą ir laisvės gauti arba suteikti informaciją arba laisvės užsiimti verslu.

Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto nuomonėje yra pažymima, kad nepaisant to, kad pagal ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES pramonę, pats susitarimas prieštarauja EP skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam siekiui padaryti Europą moderniausių interneto naujovių vieta, taip pat didelių užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir mažų bei vidutinių įmonių prieigą prie skaitmeninės rinkos internete. Taip pat nuomonėje primenama, kad duomenys apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų mastą vis dar yra prieštaringi, nepilni, nepakankami bei išsklaidyti ir todėl, rengiant bet kokius papildomus teisėkūros pasiūlymus, būtina atlikti objektyvų ir nepriklausomą poveikio vertinimą.

Teisės reikalų komiteto nuomonėje, kurią rengė prancūzų konservatorė Marielle Gallo, buvo siūloma pritarti ACTA susitarimo sudarymui, tačiau šiandien per balsavimą tokiai pranešėjos pozicijai nebuvo pritarta.

Dėl šio klausimo dar laukia balsavimas pagrindiniame atsakingame Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komitete, kuris yra numatytas birželį, bei galutinis balsavimas Europos Parlamento plenarinėje sesijoje liepą. Tarptautinio prekybos komiteto atsakingasis pranešėjas, britų socialdemokratas David Martin išreiškė savo palaikymą papildomųjų komitetų šiandien išsakytai pozicijai nepritarti ACTA susitarimui ir savo pranešime spaudai pareiškė esąs įsitikinęs, kad ir plenariniame Parlamento posėdyje Europos Parlamentas nuspręs nepritarti susitarimo sudarymui.