Siuntėjas: Justas Ingelevičius
Gavėjas:Zigmantas Balčytis, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta ACTA priėmimo procedūra
Data: 2012-05-31, Ketvirtadienis

Gerb. p. Balčyti,

Prašau dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (ACTA) priėmimo procedūra.

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Šiai nuomonei pritaria kūrėjų bendruomenė prisidedanti prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Apie ateitį mąstanti visuomenės dalis padėkos Jums, jei padėsite atmesti šį žalingą susitarimą!

Pagarbiai, Justas Ingelevičius