Siuntėjas: Ignas Lapinskas
Gavėjas:Andrius Kubilius, Ministro Pirmininko Tarnyba
Tema:NE ACTA
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Gerb. p. Kubiliau,

Rašau norėdamas išreikšti nepasitenkinimą apie norimą priimti įstatymą, vadinamą ACTA. Įsivaizduokite, kokios gali būti pasekmės, susimastykite, kol nevėlu. Žmonių pragyvenimo lygis ir taip labai mažas, o jeigu teks pirkti plačiai naudojamas programas, muzika, filmus, juk paprasto žmogaus piniginė neneša! Kur jūsų žmogiškumas?!

Su Pagarba, Ignas Lapinskas.

Siuntėjas: Vaiva Bernotaitė
Gavėjas: Ignas Lapinskas
Tema:ACTA
Data: 2012-02-08, Trečiadienis

Sveiki,
Dėkojame už Jūsų pareikštą nuomonę Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui.
Kartu informuojame, kad šių metų sausio 26 dieną Lietuva, kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis narėmis, Japonijoje pasirašė Daugiašalį kovos su klastojimu prekybos susitarimą (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA). Susitarimą pasirašiusios šalys: ES, Australija, Kanada, Japonija, P. Korėja, Meksika, Marokas, Naujoji Zelandija, Singapūras, Šveicarija ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Prekybos susitarimu dėl kovos su klastojimu (ACTA) siekiama nustatyti aiškią tarptautinę sistemą, kuri padėtų susitariančių šalių, tarp jų ir Europos Sąjungos, intelektinės nuosavybės teisių turėtojams veiksmingiau kovoti su intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimais trečiosiose šalyse. Šie pažeidimai kenkia teisėtai prekybai ir ES konkurencingumui, turi neigiamų pasekmių ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui (paskaičiuota, kad ES kasmet patiria apie 8 mlrd. EUR nuostolių dėl prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, antplūdžio į ES vidaus rinką).

Pažymėtina, kad ACTA neįpareigoja ES keisti teisės normas, nes ES teisė jau dabar yra gerokai pažangesnė nei dabartiniai tarptautiniai standartai, o baudžiamoji atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus susitarime numatyta tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir atitinka valstybių narių baudžiamosios politikos praktiką ir vystymosi kryptis. Tuo tarpu kitos susitarimo šalys, pasirašiusios ACTA, privalo intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo lygį priartinti prie šiuo metu jau veikiančio ES lygmens. Siekiama, kad ateityje prie šio susitarimo prisijungtų kuo daugiau valstybių, įskaitant ir tokias svarbias pasaulio valstybes kaip Kinija ar Rusija.

Susitarimu nustatomas tarptautinis standartas, pagrįstas Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS sutartimi. ACTA teisių turėtojams suteikia galimybes ginti savo pažeistas teises užsienyje. Taigi Susitarimas bus naudingas ir ES eksportuotojams, veikiantiems pasaulio rinkoje ir šiuo metu kenčiantiems dėl sisteminių ir plačiai paplitusių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, dizaino ir geografinių nuorodų pažeidimų užsienyje.

ACTA yra darnus susitarimas, nes jame visapusiškai atsižvelgiama į pagrindines žmogaus teises (teisės į nuosavybę, žodžio laisvę, duomenų apsaugą yra pagrindiniai susitarimo principai), laisvos internetinės erdvės svarbą, ir suinteresuotųjų šalių, kaip vartotojų, interneto paslaugų teikėjų ir besivystančių šalių partnerių, problemas.

Pagarbiai
Ministro pirmininko tarnybos
Komunikacijos departamento
Piliečių ir atviros Vyriausybės skyrius

Original Message-----
From: Ignas Lapinskas [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: Friday, February 03, 2012 9:35 PM
To: Andrius Kubilius
Subject: NE ACTA

Gerb. p. Kubiliau,

Rašau norėdamas išreikšti nepasitenkinimą apie norimą priimti įstatymą, vadinamą ACTA. Įsivaizduokite, kokios gali būti pasekmės, susimastykite, kol nevėlu. Žmonių pragyvenimo lygis ir taip labai mažas, o jeigu teks pirkti plačiai naudojamas programas, muzika, filmus, juk paprasto žmogaus piniginė neneša! Kur jūsų žmogiškumas?!

Su Pagarba, Ignas Lapinskas.