Siuntėjas: A.K.
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:mes prieš ACTA
Data: 2012-01-31, Antradienis

Šitą laišką jau esate gave,siunčiu šia didžiule citatą tik tam kad parodyti kad žmonės yra prieš ACTA, kadangi ACTA pažeidžia žmogaus teises,bei prieštarauja Lietuvos Konstitucijai,leisdama apsaugotvarkai kištis į žmonių asmeninį gyvenimą, bei landžiot asmeniniose daiktuose tokiu kaip mobilieji telefonai bei kompiuteriai ir t.t. . Esu isitikines tokiu ar panašių laišku jus dar gausite nemažai, nes žmonės nori būti išgirsti. Problemos ignoravimas arba palaikimas anščiau ar veliau sukels žmonių protestą arba maištą.

" Gerb. p. Grybauskaite,

Dekretu nr. 1K-934 suteikėte Albertui Algirdui Dambrauskui įgaliojimus pasirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA).

Teigiama, kad vienas iš šio susitarimo tikslų - kova su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu. Yra iš esmės du kovos su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu internete būdai:

Pirmas būdas - visais įmanomais būdais didinti atviromis licencijomis (Creative Commons, GPL, ir t.t.) licencijuoto skaitmeninio turinio kiekį. Šiuo metu jau yra sukaupti didžiuliai atvirų duomenų kiekiai: tai ir Vikipedija, atviro kodo programinė įranga, atviro kodo techninė įranga, įvairūs muzikos ar video kūriniai. Šiai industrijai laisvas failų kopijavimas ne tik nedaro žalos, bet dar padeda plėtotis. Taigi, jei didžioji dalis skaitmeninio turinio būtų atvira, nelegalus turinio platinimas sumažėtų iki minimumo.

Antras būdas - įvesti kone totalitarinio pobūdžio priemones: visuotinį sekimą ir stebėjimą, parodomąsias bausmes atrinktiems "pažeidėjams". O tolimesnėje ateityje gyvą ir dinamišką internetą paversti centralizuotai valdomu tinklu, suteikiant galimybę prisijungti tik su griežtai identifikuotais ID, realiu laiku fiksuojant bet kokį aktyvumą, failo atidarymą ir persiuntimą ir įrašymą, kartu turint centralizuotą galimybę esant reikalui prieiti prie visų žmogaus saugomų failų.

Turbūt akivaizdu, kad antras būdas nėra priimtinas žmogaus teisių požiūriu, tokiu būdu būtų stabdoma technologinė pažanga, ribojama žodžio laisvė. Suteikiamos didelės galimybės piktnaudžiati tokia nepamatuota galia. Taip pat tokia sistema labai primintų santvarką, iš kurios mes taip džiaugiamės išsivadavę.

Kyla labai pagrįstas klausimas, kodėl be diskusijų su visuomene, tinkamai neišnagrinėjus dokumento, buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti ACTA susitarimą, kuriuo bandoma įgyvendinti žmogaus teises ir žodžio laisvę ribojančias priemones?

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failų platinimu, anaiptol - kaip tik ir prisideda prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimasis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Kokios ir kokia forma planuojamos diskusijos su visuomene dėl ACTA susitarimo? Ar planuojate pripažinti ACTA pasirašymą klaida? Ką planuojama daryti, kad būtų sustabdytas šio susitarimo ratifikavimas?

Aš, kaip Lietuvos pilietis, prašau jūsų administracijos viešai pasmerkti šį sutarimą ir pasireikšti už laisvą internetą, už žmonių teisę į privatumą, už anonimiškumą internete ir už laisvą idėjų platinimą internete.

Tikiuosi, kad Lietuvos vyriausybė kovos už mus, Lietuvos piliečius, o ne už kitų šalių korporacijas.

Pagarbiai, Aurimas Lažinskas

P.S. šio laiško tekstą nukopijavau ir "sulipdžiau" iš kitų žmonių (Justas Ingelevičius, Arnoldas Sagaidakas) Jums siųstų laiškų. Savo nuožiūra pataisiau kelias skyrybos klaidas ir paredagavau arba išėmiau porą teiginių, kurie mano manymu buvo nereikalingi. Taip sutaupiau savo laiko ir, tikiuosi, patobulinau problemos aprašymą. Kiek žinau, taip veikia "atviras kodas". "