Siuntėjas: Izolda Kristina Laurišienė
Gavėjas:Rasa Juknevičienė, Žaliakalnio rinkimų apygarda Nr. 14
Tema:Kreipimasis
Data: 2012-06-26, Antradienis

Gerb. p. Rasa Juknevičiene,

Aš, būdama neabejinga politikų ir valdininkų savivalei, neabejinga garbingų piliečių naikinimui ir skriaudžiamo vaiko verksmui, Lietuvos pilietė, kreipiuosi į mane atstovaujančią Seimo narę dėl balsavimo prieš susidorojimą su kovotoja už teisingumą teisėja Neringa Venckiene ir už jos neliečiamybės išsaugojimą.

Primenu Jūsų, Rasos Juknevičienės, duotą priesaiką būti ištikimai Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Primenu, kad Lietuva priklauso mums – Lietuvos piliečiams. O jūs tik mūsų atstovai – Tautos atstovai – Seimo nariai. Per jus mes valdome savo šalį.

Primenu, kad jūs, Rasa Juknevičienė, privalote išgirst mūsų žodį, vykdyti duotą priesaiką ir mūsų valią.

Reikalaujame jūsų, Rasos Juknevičienės, asmeninio dalyvavimo ir balsavimo grąžinant sutryptą tiesą, paniekintą garbę ir išniekintą teisingumą, tragiškoje Garliavos istorijoje, apginti Vaiko teises, išgirsti jį ir nutraukti neteisėtą, niekuo nepagrįstą teisinį bei politinį Neringos Venckienės persekiojimą.

Izolda Kristina Laurišienė
Biržų 27-2, Kaunas