Siuntėjas: D.T. Davainis
Gavėjas:Petras Gražulis, Gargždų rinkimų apygarda Nr. 31
Tema:Gėda
Data: 2012-06-19, Antradienis

Gerb. p. Gražuli,

Taip aršiai kovojate su homoseksualais, o nepajėgėte pasirūpinti ir dalyvauti Seimo posėdyje, kur buvo balsuojama dėl tradicinės šeimos. Vaikiškas Tamstos pasiaiškinimas: buvo svarbių reikalų Kaune. Šokinėt per tvorą ir puldinėt homoseksualus sugebėjot, o šeimos nesiteikėte apginti... Kas paneigs, kad kova su homoseksualais nėra jūsų spektaklis. Koks jūs tradicijų šalininkas??!! Oi, kaip kvepia veidmainiškumu...