Siuntėjas: Dalia Stiklerienė
Gavėjas:Zigmantas Balčytis, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Estrelos rezoliucija
Data: 2013-12-09, Pirmadienis

Gerb. p. Balčyti,

Labai prašau nebalsuoti už Lietuvai ir jos ateičiai žalingą Estrelos rezoliuciją.