Siuntėjas: Dalia Stiklerienė
Gavėjas:Laima Liucija Andrikienė, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Estrelos rezoliucija
Data: 2013-12-09, Pirmadienis

Gerb. p. Andrikiene,
Labai prašau nepasirašyti Lietuvai ir jos ateičiai žalingos Estrelos rezoliucijos.