Siuntėjas: Vidas Vokietaitis
Gavėjas:Klaipėdos miesto savivaldybė
Tema:dviratininkų saugumui pavojus
Data: 2014-04-09, Trečiadienis

Gerb. Klaipėdos miesto savivaldybe,

Sveiki,

Klaipėda yra dviračių miestas, dažnai važinėju dviračiu, o Mi­ni­jos g. šalia de­ga­li­nės "Tre­ve­na" pa­ste­bė­jau klai­din­ga dvi­ra­čių tako žen­kli­ni­ma, kuris kelia pa­vo­jų dvi­ra­ti­nin­kų svei­ka­tai gal net gy­vy­bei. Sek­da­mi klai­din­gai nu­ro­dy­to­mis va­žia­vi­mo kryp­tis dvi­ra­ti­nin­kai gali su­si­dur­ti kak­to­mu­ša ir rim­tai su­si­ža­lo­ti ar net žūti. Pra­šau kuo grei­čiau, ne­lau­kiant ne­lai­mės, jei tai dar ne­pa­da­ry­ta, iš­tai­sy­ti žen­kli­ni­mo klai­dą ir pra­neš­ti , kada šia dvi­ra­čių tako at­kar­pa vėl bus ga­li­ma sau­giai naudotis.
Prašau informuoti apie atsakingus asmenis, kurie buvo atsakingi už šių darbų kokybę bei taikytinas nuobaudas jiems.

Klai­din­gą žen­kli­ni­mą fik­suo­jan­ti nuotrauka:
https://​www.​facebook.​com/​photo.​php?​fbid=834706676556336&​a...​

Pa­gar­biai,

Vidas Vokietaitis