Siuntėjas: Mykolas Okulič-Kazarinas
Gavėjas: Gintaras Steponavičius
Tema:DĖL VADOVĖLIŲ (NE)PRIEINAMUMO
Data: 2011-09-28, Trečiadienis

Gerb. p. Gintarai Steponavičiau,
mano dukrai ėmus lankyti mokyklą įsitikinau, kad žiniasklaidoje kritikuojami „pratybų sąsiuviniai“ tikrai yra nepagrįstai brangūs.

Jūsų vadovaujamos ministerijos klerkai yra rekomendavę taupant pinigus nenaudoti ministerijos rekomenduojamų leidinių. Tačiau manau, kad tokie leidiniai vis gi yra reikalingi.

Norėčiau pasiūlyti visą leidžiamą mokyklai skirtą literatūrą platinti laisvosiomis licencijomis bei publikuoti internete. Ministerija finansuotų leidinių parengimą, o įmonės galėtų juos spausdinti konkurencijos sąlygomis. Jei įmonės nepasiūlytų patrauklesnių variantų - tėvai galėtų juos atsispausdinti patys.

Tokia sistema padėtų ir užsienyje gyvenantiems lietuviams mokyti savo vaikus gimtąja kalba.

Jei valstybė neskiria lėšų vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių rengimui, tada tokius leidinius galėtų kurti ir tobulinti mokytojai ir tėvai.

Prašau kreiptis - galėtume padėti sukurti tokią leidinių rengimo, licencijavimo ir platinimo sistemą.

Pagarbiai,
Mykolas Okulič-Kazarinas

Siuntėjas: Sederevičiutė Edita
Tema: [ParašykJiems] DĖL VADOVĖLIŲ (NE)PRIEINAMUMO
Data: 2011-10-10, Pirmadienis

Laba diena,
atsakydami į jūsų klausimus ir siūlymus, norėtume paaiškinti, kad remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (Žino., 2003, Nr. 28-1125), vadovėliai, pratybų sąsiuviniai ir kita ugdymo procesui reikalinga literatūra yra autorių teisių objektas, todėl jų skelbimas internete turi derėti su šio įstatymo nuostatomis. Vadovaujantis šiuo įstatymu naudoti kūrinius esančius mokymo įstaigose juos viešai paskelbiant ar padarant viešai prieinamus kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose, jeigu autoriai ar kiti tų kūrinių autorių teisių subjektai nėra uždraudę tokio kūrinių panaudojimo. Tokiu atveju pratybų sąsiuviniai, vadovėliai ar kita ugdymo procesui reikalinga literatūra galėtų būti skelbiama tik mokyklos intranete, suderinus tai Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis.
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad mokyklos pačios sprendžia kokioms priemonėms ar vadovėliams įsigyti naudoti mokinio krepšelio lėšas, Švietimo ir mokslo ministerija jokių konkrečių rekomendacijų nėra nustačiusi. O dėl pratybų sąsiuvinių naudojimo ugdymo procese sprendimus priima kartu tėvai ir mokytojai.
Švietimo ir mokslo ministerija svarsto galimybę skatinti autorius ir leidėjus rengti vadovėlius papildančias mokymo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka skelbdama viešus konkursus.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Edita Sederevičiūtė
Tel. nr. +370 5 219 11 50

From: parasykjiems@parasykjiems.lt [mailto:parasykjiems@parasykjiems.lt]
Sent: Wednesday, September 28, 2011 4:22 PM
To: ministras
Subject: [ParašykJiems] DĖL VADOVĖLIŲ (NE)PRIEINAMUMO

Gerb. p. Gintarai Steponavičiau,
mano dukrai ėmus lankyti mokyklą įsitikinau, kad žiniasklaidoje kritikuojami „pratybų sąsiuviniai“ tikrai yra nepagrįstai brangūs.

Jūsų vadovaujamos ministerijos klerkai yra rekomendavę taupant pinigus nenaudoti ministerijos rekomenduojamų leidinių. Tačiau manau, kad tokie leidiniai vis gi yra reikalingi.

Norėčiau pasiūlyti visą leidžiamą mokyklai skirtą literatūrą platinti laisvosiomis licencijomis bei publikuoti internete. Ministerija finansuotų leidinių parengimą, o įmonės galėtų juos spausdinti konkurencijos sąlygomis. Jei įmonės nepasiūlytų patrauklesnių variantų - tėvai galėtų juos atsispausdinti patys.

Tokia sistema padėtų ir užsienyje gyvenantiems lietuviams mokyti savo vaikus gimtąja kalba.

Jei valstybė neskiria lėšų vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių rengimui, tada tokius leidinius galėtų kurti ir tobulinti mokytojai ir tėvai.

Prašau kreiptis - galėtume padėti sukurti tokią leidinių rengimo, licencijavimo ir platinimo sistemą.

Pagarbiai,
Mykolas Okulič-Kazarinas

--
Šį laišką per http://Para <http://para/>; šykJiems.lt sistemą jums išsiuntė Mykolas Okulič-Kazarinas.

Šis laiškas yra atviras ir jį taip pat galite peržiūrėti adresu:
http://parasykjiems.lt/thread/del-vadoveliu-neprieinamumo/

Kai parašysite atsakymą, jį irgi galima bus matyti tuo adresu. Jeigu atsakėte į laišką, bet jūsų atsakymas neatsiranda tinklalapyje, tai praneškite mums el. paštu feedback@parasykjiems.lt