Siuntėjas: Justas Ingelevičius
Gavėjas:Klaipėdos miesto savivaldybė
Tema:Dėl statybos techninių reglamentų pažeidimų atliekant Debreceno aikštės rekonstrukcijos darbus
Data: 2015-08-20, Ketvirtadienis

Laba diena,

vykdant Debreceno aikštės, Taikos pr. Klaipėdoje atnaujinimo darbus buvo padaryti šie STR pažeidimai:

STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

29. Minimalus atstumas tarp įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais C1 kategorijos gatvėje (Taikos pr.) - 120 (602)m. Rekonstruojant palikti trys įvažiavimai į stovėjimo aikštelę, Tarp dviejų iš jų yra tik 30m. atstumas.

161. 1) Dviračių tako aukščio gabarite ir šoninėje apsaugos zonoje negali būti tvirtų (standžių) kliūčių: pastatų, aptvarų, sienų, kelio ženklų, medžių ir kitų objektų. Apsaugos zona - 0.5 (0.25)m. Iki betoninių stulpelių šalia dviračių tako yra 0,20m atstumas.

STR 2.03.01:2001 STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS

36. C ir D kategorijų gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais vietose turi būti pakeltos į takų lygį. Rekonstruotame dviračių ir pėsčiųjų take ties įvažiavimais į stovėjimo aikštelę šis reikalavimas neįgyvendintas, takai nuleisti į gatvės lygį, įrengti borteliai skersai dviračių ir pėsčiųjų takų.

Akivaizdu, kad šie pažeidimai atsirado dėl to, kad statybos dalyviai nevykdo savo pareigų. Prašome patikrinti šį objektą ir pareikalauti, kad objekto pridavimas būtų sustabdytas iki to laiko, kol bus ištaisyti neatitikimai STR reikalavimams. Atlikti šiuos darbus:

1. Panaikinti du įvažiavimus į stovėjimo aikštelę iš Taikos pr. paliekant vieną įvažiavimą iš Naujakiemio g. Įvažiavimų vietoje įrengiant nenutrūkstantį dviračių taką ir pėsčiųjų šaligatvį be bortelių skersai takų.

Arba panaikinti vieną iš įvažiavimų Taikos pr. kitą rekonstruojant taip, kad atitiktų STR reikalavimus t.y. įrengiant nenutrūkstantį dviračių taką ir pėsčiųjų šaligatvį be bortelių skersai takų ir takus pakeliant į tako lygį.

2. Patraukti šalia dviračių tako esančius betoninius stulpelius bent jau 0.5m. nuo tako.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207339766475683...

https://goo.gl/photos/gJN4i5mvheWyJohH6

Pagarbiai,
Justas Ingelevičius