Siuntėjas: Liutauras Indriuška
Gavėjas:Raimondas Steponkus, Šilutės rajono savivaldybė Šilutės seniūnija
Tema:dėl Šilutės šv. Kryžiaus katalikų bažnyčiai priklausančios ir netvarkomos teritorijos
Data: 2013-07-25, Ketvirtadienis

Gerb. p. Steponkau,

Jūsų žiniai, parašiau Bažnyčios klebonui laišką dėl Šilutės šv. Kryžiaus katalikų bažnyčiai priklausančios ir netvarkomos teritorijos Katalikų bažnyčios gatvėje.

Šia tema esu sulaukęs keleto Šilutės gyventojo kreipimųsi. O viena gyventoja man prieš tris savaites atsiuntė keletą nuotraukų, kuriomis pasidalinau savo puslapyje Facebook socialiniame tinkle - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.579296665454014...

Gerbiamas seniūne, jei Bažnyčia šios teritorijos nenaudoja savo reikmėms, gal būtų galima kada prie apvalaus stalo aptarti kaip būtų galima šią teritoriją, o ir joje stovintį pastatą, panaudoti Šilutės miesto gyventojų reikmėms? Kad ir pavyzdžiui šioje teritorijoje būtų galima įkurti jaunimo parką bei jaunimo atviros erdvės centrą. Manau, kad miesto jaunimas ir jaunimo organizacijos bei įvairios bendruomenės apsidžiaugtų, jei Šilutėje atsirastų jiems skirta erdvė.

Jūsų žiniai, pridedu ir laišką, kurį siunčiau Bažnyčios klebonui kan. Vaičiui.

Pagarbiai

Liutauras Indriuška, Šilutės seniūnaitis

---------- Persiųstas laiškas ----------
Nuo: Liutauras I <silutesseniunaitis@gmail.com>;
Data: 2013 m. liepa 25 d. 13:48
Tema: Klebonui dek. g. kan. Juozui Vaičiui
Kam: kat.baz.rastine@zebra.lt

Laba diena,

Rašau Jums, nes į mane jau ne kartą kreipėsi Šilutės miesto gyventojai dėl Šilutės šv. Kryžiaus katalikų bažnyčiai priklausančios ir netvarkomos teritorijos Katalikų bažnyčios gatvėje. Gyventojai nesupranta, kodėl Bažnyčiai priklausanti teritorija yra visiškai apleista: žolė nenupjauta, teritorija apaugusi krūmais, visur mėtosi šiukšlės. O ką jau bekalbėti apie beįrantį istorinį pastatą...

Viena gyventoja man prieš tris savaites atsiuntė keletą nuotraukų, kuriomis pasidalinau savo puslapyje Facebook socialiniame tinkle. Ji man rašė, kad teritorija, kurioje ant medžio kabanti lentelė aiškiai pasako, kas yra jos savininkas, pagarbos Šilutės miestui nedaro bei jo nepuošia. Belieka su ja tik sutikti.

Gerbiamas klebone, kaip Šilutės miesto seniūnaitis Šilutės gyventojų prašymu, norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į šią problemą. Apie kurią, beje, jau rašė net Šilutės spauda. Bendruomeniškumo ir pagarbos savo aplinkai neišugdysime, jei jos autoritetai nerodys tam tinkamo pavyzdžio. Todėl kviečiu Jus šią teritoriją apsitvarkyti patiems ar pakviečiant Bažnyčios bendruomenės narius į talką. Sutvarkius šią teritoriją, ji galėtų tapti jaukia traukos vieta Jūsų bendruomenės nariams rinktis ir maloniai leisti laisvalaikį.

Su pagarba
Liutauras Indriuška, Šilutės seniūnaitijos seniūnaitis