Siuntėjas: Raimondas Miknevičius
Gavėjas:Tomas Kamaitis, Vilniaus miesto savivaldybė - Miesto ūkio departamentas - Eismo organizavimo skyrius
Tema:Dėl sferinio veidrodžio įrengimo
Data: 2019-10-18, Penktadienis

Gerb. p. Kamaiti,

Gyvenu adresu Kriaučiūnų 30A, norėčiau savo lėšomis įrengti sferinį veidrodį kitoje kelio pusėje kelkraštyje. Kokių leidimų tam reikia ir ar jie mokami?

Pagarbiai

R.Miknevičius