Siuntėjas: Raimondas Miknevičius
Gavėjas:Tomas Kamaitis, Vilniaus miesto savivaldybė - Miesto ūkio departamentas - Eismo organizavimo skyrius
Tema:Dėl sferinio veidrodžio įrengimo
Data: 2019-10-18, Penktadienis

Gerb. p. Kamaiti,

Gyvenu adresu Kriaučiūnų 30A, norėčiau savo lėšomis įrengti sferinį veidrodį kitoje kelio pusėje kelkraštyje. Kokių leidimų tam reikia ir ar jie mokami?

Pagarbiai

R.Miknevičius

Siuntėjas: Andrius Strazdas
Gavėjas: Raimondas Miknevičius
Tema:dėl informacijos suteikimo
Data: 2019-11-14, Ketvirtadienis

Laba diena,

Informuojame, kad elektroniniu paštu buvo gautas Jūsų užklausimas dėl:

Gavėjas: savivaldybe
Data: 2019-10-21 07:57:23
Tema: FW: Dėl sferinio veidrodžio įrengimo
Žinutės tekstas: -----Original Message----- From: Raimondas Miknevičius [mailto:...@parasykjiems.lt] Sent: Friday, October 18, 2019 11:30 AM To: Tomas Kamaitis Subject: Dėl sferinio veidrodžio įrengimo Gerb. p. Kamaiti, Gyvenu adresu Kriaučiūnų 30A, norėčiau savo lėšomis įrengti sferinį veidrodį kitoje kelio pusėje kelkraštyje. Kokių leidimų tam reikia ir ar jie mokami? Pagarbiai R.Miknevičius -- Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt Laiškas ir atsakymai į jį yra atviri ir diskusiją galima peržiūrėti adresu http://parasykjiems.lt/thread/del-sferinio-veidrodzio-ire...

Informuojame, kad sferiniai veidrodžiai įrengiami Vilniaus miesto gatvėse, gatvių raudonųjų linijų ribose, kur yra ribotas šoninis matomumas (namų sienos ir pan.) ir jį užtikrinti kitomis priemonėmis nėra galimybių.
Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 buvo patvirtintas Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 2 punkte nustatyta, kad techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą ir priežiūrą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos gatvėse vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyrius. Aprašo 3 punkte nurodoma, kad įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus ir kt.) bendro naudojimo teritorijose galima tik nustatyta tvarka gavus leidimą. Pagal Aprašo 4 punktą leidimus arba technines sąlygas eismo reguliavimo priemonėms įrengti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyrius. Aprašo 11 punkte nustatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys bendro naudojimo teritorijoje savo lėšomis pagal išduotą ir suderintą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba schemą gali įsirengti stacionarias technines eismo reguliavimo priemones.
Taigi, jeigu pageidaujate įrengti eismo reguliavimo ar kitas priemones, kurios nustatytų ar pagerintų eismo tvarką Kriaučiūnų g., tai gyventojai bendru sutarimu turėtų parengti techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemą (projektą) ir ją teikti derinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriui ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai. Gavę leidimą gyventojai savo lėšomis pagal suderintą schemą galėtų įrengti ir prižiūrėti technines eismo reguliavimo priemones (sferinį veidrodį).
Dėkojame Jums už informaciją.

Pagarbiai
Andrius Strazdas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Eismo organizavimo skyriaus
vyr. specialistas Konstitucijos pr. 3–233
LT-09601 Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2481
Faks. (8 5) 211 2105
El. p.: andrius.strazdas@vilnius.lt<mailto:andrius.strazdas@vilnius.lt>
[Vilnius_e_parasas_0519]