Siuntėjas: Namo jungtinės veiklos atstovas
Gavėjas:Kęstutis Vilkauskas, Trakų rajono savivaldybė Trakų seniūnija
Tema:dėl Pranešimo Nr.2-52
Data: 2012-03-15, Ketvirtadienis

Gerb. p. Vilkauskai,

Informuojame, kad niekas nėra pranešęs daugiabučio namo savininkams apie nuosavybės teisių ir pareigų perėmimą. Nesame naujų savininkų jokia forma informuoti ir nėra pakeistos Jungtinės sutarties šalys, kaip to reikalauja įstatymas. Jaučiamas absoliutus problemų ignoravimas ir įstatymų nepaisymas.
Namo gyventojai yra įteikę seniūnui Jungtinės veiklos sutartį (registruotą Seniūnijoje 2011-08-11, kurioje išreikštas ir parašais patvirtintas namo gyventojų reikalavimas iškeldinti parduotuvę Maxima, nes žmonės nori gyventi netriukšmingoje ir saugioje aplinkoje. Atstovo absoliučiu įsitikinimu, transporto srautai ir eismo saugumas yra visiškai nesureguliuoti: pavojinga tiek pėstiesiems, tiek ir vairuotojams, nuolatinis triukšmas.
Prievolės nevykdomos, dialogas nevyksta.
Nusiskundimai ir pagalbos prašymai ignoruojami, atsakomybės vengiama.
Prašome supratimo ir geranoriškumo. Padėkite, išgirskite prašymus.