Siuntėjas: MG
Gavėjas:Ministro Pirmininko Tarnyba
Tema:Dėl parolimpiečių
Data: 2016-09-22, Ketvirtadienis

Gerb. Ministro Pirmininko Tarnyba,

DIDELĖ GĖDA jūsų visai tarnybai ir Butkevičiui, kad pasišiukšlinote ir apsileidote visos Lietuvos akivaizdoje paniekindami parolimpiečius ir visus Lietuvos neįgaliuosius. Jūs esate niekam tikę ir turėtumėte tučtuojau visi atsistatydinti ir nebedaryti gėdos Lietuvai. Lauk!