Siuntėjas: Darius Damalakas
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:Dėl įstatymų laikymosi atleidžiant V. Gailių
Data: 2012-03-20, Antradienis

Jūsų ekscelencija,

2012 Kov. 19 per spaudos konferenciją jūs teigėte, kad " ... FNTT pareigūnų grąžinimas į darbą gali būti ir vykti tik teisinėmis, o ne politinėmis priemonėmis".

Gal galėtumėte patikslinti, kokiomis teisinėmis priemonėmis Vitalijus Gailius buvo atleistas? Mane domina sužinoti, kokiu įstatymu vadovaujantis jam buvo atimta teisė dirbti su įslaptinta medžiaga.

Kiek teko domėtis, tai neigiamas poligrafo tyrimas lyg ir nėra teisinė priemonė atleisti šį pareigūną. Kita vertus, jis buvo tirtas du kartus, ir antrasis yra teigiamas. Seka logiška išvada, kad poligrafo tyrimas tikrai negalėjo būti ta teisinė priemonė.

Taip pat toje pačioje konferencijoje užtikrintai teigėte, "kad ministro Palaičio neatleidau todėl, kad, mano manymu, ir čia mūsų nuomonės su premjeru šiek tiek skiriasi, aišku, jis laikėsi visų įstatymų, atleisdamas FNTT pareigūnus." Taigi, vėl kyla klausimas, pagal kokį įstatymą ir kokį punktą V. Gailius buvo atleistas?

Kadangi šita istorija yra svarbi ne tik man, bet, kaip rodo apklausos (http://rokiskis.popo.lt/2012/03/19/apklausos-apie-padeti-...), ir daugeliui kitų LR piliečių, būčiau dėkingas, jei atsakytumėte į mano pateiktus klausimus.

Su pagarba,
Darius Damalakas

Siuntėjas: Irina Malukienė
Gavėjas: Darius Damalakas
Tema:Dėl kreipimosi
Data: 2012-04-12, Ketvirtadienis

Laba diena, gerb. Dariau Damalakai.
Vidaus reikalų ministerijoje gautas ir išnagrinėtas Jūsų 2012 m. kovo 20 d. elektroninis laiškas, persiųstas iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos.
Prašytume Jūsų nurodyti, kokiu el. paštu galėtume išsiųsti Jums Vidaus reikalų ministerijos atsakymą.

Pagarbiai,

Irina Malukienė
Vidaus reikalų ministerijos
Viešojo saugumo politikos departamento
Vidaus tarnybos valdymo skyriaus vedėja
tel. 8 5 271 88 16
el. paštas irina.malukiene@vrm.lt

Siuntėjas: Darius Damalakas
Gavėjas: Irina Malukienė
Tema:Re: Dėl kreipimosi
Data: 2012-04-12, Ketvirtadienis

Laba Diena, p. Irina,

Būčiau dėkingas, jei atsakymą galėtumėte atsiųsti šiuo adresu:

...@parasykjiems.lt

Pagarbiai,
Darius Damalakas

2012/4/12 Irina Malukienė <...@parasykjiems.lt>;:

Laba diena, gerb. Dariau Damalakai.
Vidaus reikalų ministerijoje gautas ir išnagrinėtas  Jūsų 2012 m. kovo 20 d. elektroninis laiškas, persiųstas iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos.
Prašytume Jūsų nurodyti, kokiu el. paštu galėtume išsiųsti Jums Vidaus reikalų ministerijos atsakymą.

Pagarbiai,

Irina Malukienė
Vidaus reikalų ministerijos
Viešojo saugumo politikos departamento
Vidaus tarnybos valdymo skyriaus vedėja
tel. 8 5 271 88 16
el. paštas irina.malukiene@vrm.lt

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu
http://parasykjiems.lt/thread/del-istatymu-laikymosi-atle...

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.


--
Darius

Siuntėjas: Irina Malukienė
Gavėjas: Darius Damalakas
Tema:FW: Emailing: image0431
Data: 2012-04-13, Penktadienis

Pagarbiai,

Irina Malukienė
Vidaus reikalų ministerijos
Viešojo saugumo politikos departamento
Vidaus tarnybos valdymo skyriaus vedėja
tel. 8 5 271 88 16
el. paštas irina.malukiene@vrm.lt

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

DĖL KREIPIMOSI

Vidaus reikalų ministerijoje (toliau - VRM) gautas ir išnagrinėtas iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos persiųstas Jūsų 2012 m. kovo 20 d. elektroninis laiškas dėl įstatymų laikymosi atleidžiant V. Gailių.

Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479) 6 straipsnyje nustatyta, kad asmens duomenys gali būti teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų prašoma pateikti informacija yra laikoma V. Gailiaus asmens duomenimis, ir į tai, kad Jūsų prašymas neatitinka pirmiau nurodytų įstatymo nuostatų, informuojame Jus, kad VRM neturi teisinio pagrindo pateikti Jūsų prašomų duomenų.

Kartu informuojame, kad leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29), vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai yra įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927).

Vidaus reikalų vicemininistras Mindaugas Ladiga

Siuntėjas: Darius Damalakas
Gavėjas: Irina Malukienė
Tema:Re: FW: Emailing: image0431
Data: 2012-04-18, Trečiadienis

Dėkoju už išaiškinimą.

Gerb. VRM, prašau atsakyti į klausimą, kokiais įstatymais rėmėsi buvęs
VRM ministras, priimdamas sprendimą atleisti FNTT vadovą. Mano turimomis
žiniomis, neigiama poligrafo išvada nėra minima nei Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr.
105-3019; 2004, Nr. 4-29), nei vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
atleidimo iš vidaus tarnybos pagrinduose, nurodytuose Vidaus tarnybos
statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927).

1. Asmens duomenų naudojimo tikslas:
Kadangi FNTT vadovų atleidimo istorija susilaukė ypatingo visuomenės
ir politikų susidomėjimo, norėčiau sužinoti, kokį pažeidimą ir pagal
kokius įstatymus buvo atleistas FNTT vadovas. Duomenis bus naudojami
išsiaiškinti, kokiais įstatymais vadovavosi buvęs VRM ministras
priimdamas sprendimą atleisti FNTT vadovą.

2. Teikimo bei gavimo teisinis pagrindas:
LR piliečiai privalo žinoti, kokiais įstatymais vadovavosi VRM
ministras nuspręsdamas atleisti FNTT vadovą iš pareigų.

3. Prašomų pateikti asmens duomenų apimtis:
Prašau nurodyti tik buvusio VRM ministro sprendimą atleisti FNTT
vadovus pagrindžiančius įstatymus, t.y. kokiais įstatymais buvo
vadovaujamasi atleidžiant FNTT vadovą.

Dėkoju,
Darius

2012/4/16 Irina Malukienė <...@parasykjiems.lt>;:

Pagarbiai,

Irina Malukienė
Vidaus reikalų ministerijos
Viešojo saugumo politikos departamento
Vidaus tarnybos valdymo skyriaus vedėja
tel. 8 5 271 88 16
el. paštas irina.malukiene@vrm.lt

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

DĖL KREIPIMOSI

Vidaus reikalų ministerijoje (toliau - VRM) gautas ir išnagrinėtas iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos persiųstas Jūsų 2012 m. kovo 20 d. elektroninis laiškas dėl įstatymų laikymosi atleidžiant V. Gailių.

Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479) 6 straipsnyje nustatyta, kad asmens duomenys gali būti teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų prašoma pateikti informacija yra laikoma V. Gailiaus asmens duomenimis, ir į tai, kad Jūsų prašymas neatitinka pirmiau nurodytų įstatymo nuostatų, informuojame Jus, kad VRM neturi teisinio pagrindo pateikti Jūsų prašomų duomenų.

Kartu informuojame, kad leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29), vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai yra įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927).

Vidaus reikalų vicemininistras Mindaugas Ladiga

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu
http://parasykjiems.lt/thread/del-istatymu-laikymosi-atle...

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.


--
Darius