Siuntėjas: Justas Ingelevičius
Gavėjas:Andrius Kubilius, Ministro Pirmininko Tarnyba
Tema:Dėl įgaliojimų pasirašyti ACTA susitarimą suteikimo A. A. DAMBRAUSKUI
Data: 2012-01-29, Sekmadienis

Gerb. p. Kubiliau,

2012 m. sausio 23 d. Potvarkiu Nr. 18 suteikėte Albertui Algirdui Dambrauskui įgaliojimus pasirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA).

Teigiama, kad vienas iš šio susitarimo tikslų - kova su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu. Yra iš esmės du kovos su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu internete būdai:

Pirmas būdas - visais įmanomais būdais didinti atviromis licencijomis (Creative Commons, GPL, ir t.t.) licencijuoto skaitmeninio turinio kiekį. Šiuo metu jau yra sukaupti didžiuliai atvirų duomenų kiekiai: tai ir Vikipedija, atviro kodo programinė įranga, atviro kodo techninė įranga, įvairūs muzikos ar video kūriniai. Šiai industrijai laisvas failų kopijavimas ne tik, kad nedaro žalos, bet tik padeda plėtotis. Taigi, jei didžioji dalis skaitmeninio turinio būtų atvira, nelegalus turinio platinimas sumažėtų iki minimumo.

Antras būdas - įvesti kone totalitarinio pobūdžio priemones: visuotinį sekimą ir stebėjimą, parodomąsias bausmes atrinktiems "pažeidėjams". O tolimesnėje ateityje gyvą ir dinamišką internetą paversti centralizuotai valdomu tinklu, suteikiant galimybę prisijungti tik su griežtai identifikuotais ID, realiu laiku fiksuojant, bet kokį aktyvumą, failo atidarymą ir persiuntimą ir įrašymą, kartu turint centralizuotą galimybę esant reikalui prieiti prie visų žmogaus saugomų failų.

Turbūt akivaizdu, kad antras būdas nėra priimtinas žmogaus teisių požiūriu, tokiu būdu būtų stabdoma technologinė pažanga, ribojama žodžio laisvė. Suteikiamos didelės galimybės piktnaudžiati tokia nepamatuota galia. Taip pat tokia sistema labai primintų santvarką, iš kurios mes taip džiaugiamės išsivadavę.

Kyla labai pagrįstas klausimas, kodėl be diskusijų su visuomene, tinkamai neišnagrinėjus dokumento, buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti ACTA susitarimą, kuriuo bandoma įgyvendinti žmogaus teises ir žodžio laisvę ribojančias priemones?

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Anaiptol kaip tik ir prisideda prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Kokios ir kokia forma planuojamos diskusijos su visuomene dėl ACTA susitarimo? Ar planuojate pripažinti ACTA pasirašymą klaida? Ką planuojama daryti, kad būtų sustabdytas šio susitarimo ratifikavimas?

Pagarbiai, Justas Ingelevičius

Siuntėjas: Vaiva Bernotaitė
Gavėjas: Justas Ingelevičius
Tema: laiškas gautas MPT
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Gerb. Justai Ingelevičiau,
Dėkojame, kad kreipėtės. Informuojame, kad Jūsų elektroninį laišką persiuntėme Užsienio reikalų ministerijai su prašymu susipažinti ir Jums pagal kompetenciją atsakyti.

Pagarbiai

Vaiva Bernotaitė
Ministro pirmininko tarnybos
Komunikacijos departamento
Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėja
(tel.) 2663762

Original Message-----

From: Justas Ingelevičius [mailto:...@parasykjiems.lt]<mailto:[mailto:...@parasykjiems.lt]>

Sent: Wednesday, February 01, 2012 2:21 PM

To: Andrius Kubilius

Subject: Dėl įgaliojimų pasirašyti ACTA susitarimą suteikimo A. A. DAMBRAUSKUI

Gerb. p. Kubiliau,

2012 m. sausio 23 d. Potvarkiu Nr. 18 suteikėte Albertui Algirdui Dambrauskui įgaliojimus pasirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA).

Teigiama, kad vienas iš šio susitarimo tikslų - kova su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu. Yra iš esmės du kovos su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu internete būdai:

Pirmas būdas - visais įmanomais būdais didinti atviromis licencijomis (Creative Commons, GPL, ir t.t.) licencijuoto skaitmeninio turinio kiekį. Šiuo metu jau yra sukaupti didžiuliai atvirų duomenų kiekiai: tai ir Vikipedija, atviro kodo programinė įranga, atviro kodo techninė įranga, įvairūs muzikos ar video kūriniai. Šiai industrijai laisvas failų kopijavimas ne tik, kad nedaro žalos, bet tik padeda plėtotis. Taigi, jei didžioji dalis skaitmeninio turinio būtų atvira, nelegalus turinio platinimas sumažėtų iki minimumo.

Antras būdas - įvesti kone totalitarinio pobūdžio priemones: visuotinį sekimą ir stebėjimą, parodomąsias bausmes atrinktiems "pažeidėjams". O tolimesnėje ateityje gyvą ir dinamišką internetą paversti centralizuotai valdomu tinklu, suteikiant galimybę prisijungti tik su griežtai identifikuotais ID, realiu laiku fiksuojant, bet kokį aktyvumą, failo atidarymą ir persiuntimą ir įrašymą, kartu turint centralizuotą galimybę esant reikalui prieiti prie visų žmogaus saugomų failų.

Turbūt akivaizdu, kad antras būdas nėra priimtinas žmogaus teisių požiūriu, tokiu būdu būtų stabdoma technologinė pažanga, ribojama žodžio laisvė. Suteikiamos didelės galimybės piktnaudžiati tokia nepamatuota galia. Taip pat tokia sistema labai primintų santvarką, iš kurios mes taip džiaugiamės išsivadavę.

Kyla labai pagrįstas klausimas, kodėl be diskusijų su visuomene, tinkamai neišnagrinėjus dokumento, buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti ACTA susitarimą, kuriuo bandoma įgyvendinti žmogaus teises ir žodžio laisvę ribojančias priemones?

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Anaiptol kaip tik ir prisideda prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Kokios ir kokia forma planuojamos diskusijos su visuomene dėl ACTA susitarimo? Ar planuojate pripažinti ACTA pasirašymą klaida? Ką planuojama daryti, kad būtų sustabdytas šio susitarimo ratifikavimas?

Pagarbiai, Justas Ingelevičius

Siuntėjas: Napoleonas Baranauskas
Gavėjas: Justas Ingelevičius
Tema:FW: laiškas gautas MPT
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Laba diena,

gavome Jūsų paklausimą ir informuojame, kad Jūsų el. laiškas persiųstas į LR URM Išorinių ekonominių santykių departamentą.

Pagarbiai,

N.Baranauskas
pirmasis sekretorius
Piliečių aptarnavimo skyrius
Administracinis departamentas
LR Užsienio reikalų ministerija
tel.: 85 236 2982
fax.: 85 236 2981

From: Vaiva Bernotaitė [mailto:V.Bernotaite@lrv.lt]
Sent: Friday, February 03, 2012 10:16 AM
To: urm@urm.lt
Subject: laiškas gautas MPT

Užsienio reikalų ministerijai

Siunčiame Ministro pirmininko tarnyboje gautą Justo Ingelevičiaus elektroninį laišką. Maloniai prašome susipažinti ir pagal kompetenciją atsakyti pareiškėjui.

Vaiva Bernotaitė
Ministro pirmininko tarnybos
Komunikacijos departamento
Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėja
(tel.) 2663762

Original Message-----

From: Justas Ingelevičius [mailto:...@parasykjiems.lt]<mailto:[mailto:...@parasykjiems.lt]>

Sent: Wednesday, February 01, 2012 2:21 PM

To: Andrius Kubilius

Subject: Dėl įgaliojimų pasirašyti ACTA susitarimą suteikimo A. A. DAMBRAUSKUI

Gerb. p. Kubiliau,

2012 m. sausio 23 d. Potvarkiu Nr. 18 suteikėte Albertui Algirdui Dambrauskui įgaliojimus pasirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA).

Teigiama, kad vienas iš šio susitarimo tikslų - kova su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu. Yra iš esmės du kovos su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu internete būdai:

Pirmas būdas - visais įmanomais būdais didinti atviromis licencijomis (Creative Commons, GPL, ir t.t.) licencijuoto skaitmeninio turinio kiekį. Šiuo metu jau yra sukaupti didžiuliai atvirų duomenų kiekiai: tai ir Vikipedija, atviro kodo programinė įranga, atviro kodo techninė įranga, įvairūs muzikos ar video kūriniai. Šiai industrijai laisvas failų kopijavimas ne tik, kad nedaro žalos, bet tik padeda plėtotis. Taigi, jei didžioji dalis skaitmeninio turinio būtų atvira, nelegalus turinio platinimas sumažėtų iki minimumo.

Antras būdas - įvesti kone totalitarinio pobūdžio priemones: visuotinį sekimą ir stebėjimą, parodomąsias bausmes atrinktiems "pažeidėjams". O tolimesnėje ateityje gyvą ir dinamišką internetą paversti centralizuotai valdomu tinklu, suteikiant galimybę prisijungti tik su griežtai identifikuotais ID, realiu laiku fiksuojant, bet kokį aktyvumą, failo atidarymą ir persiuntimą ir įrašymą, kartu turint centralizuotą galimybę esant reikalui prieiti prie visų žmogaus saugomų failų.

Turbūt akivaizdu, kad antras būdas nėra priimtinas žmogaus teisių požiūriu, tokiu būdu būtų stabdoma technologinė pažanga, ribojama žodžio laisvė. Suteikiamos didelės galimybės piktnaudžiati tokia nepamatuota galia. Taip pat tokia sistema labai primintų santvarką, iš kurios mes taip džiaugiamės išsivadavę.

Kyla labai pagrįstas klausimas, kodėl be diskusijų su visuomene, tinkamai neišnagrinėjus dokumento, buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti ACTA susitarimą, kuriuo bandoma įgyvendinti žmogaus teises ir žodžio laisvę ribojančias priemones?

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Anaiptol kaip tik ir prisideda prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Kokios ir kokia forma planuojamos diskusijos su visuomene dėl ACTA susitarimo? Ar planuojate pripažinti ACTA pasirašymą klaida? Ką planuojama daryti, kad būtų sustabdytas šio susitarimo ratifikavimas?

Pagarbiai, Justas Ingelevičius

Siuntėjas: Justas Ingelevičius
Gavėjas: Vaiva Bernotaitė
Tema:Re: laiškas gautas MPT
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Laba diena,

dėkui už Jūsų atsakyma, tačiau gal galėtumėte patikslinti, ar šis
laiško nukreipimas Užsienio reikalų ministerijai reiškia, kad
Ministras pirmininkas ir Ministro pirmininko tarnyba visiškai
nesusipažinusi su ACTA susitarimu? Ar tai tipiška darbo praktika, kai
suteikiami įgaliojimai pasirašyti visos Lietuvos piliečiams didelę
įtaką turinčius dokumentus, visiškai tų dokumentų nenagrinėjus?

Pagarbiai,
Justas Ingelevičius

2012 m. vasaris 3 d. 10:20, Vaiva Bernotaitė
<...@parasykjiems.lt>; rašė:

Gerb. Justai Ingelevičiau,
Dėkojame, kad kreipėtės. Informuojame, kad Jūsų elektroninį laišką persiuntėme Užsienio reikalų ministerijai su prašymu susipažinti ir Jums pagal kompetenciją atsakyti.

Pagarbiai

Vaiva Bernotaitė
Ministro pirmininko tarnybos
Komunikacijos departamento
Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėja
(tel.) 2663762

Original Message-----

From: Justas Ingelevičius [mailto:...@parasykjiems.lt]<mailto:[mailto:...@parasykjiems.lt]>

Sent: Wednesday, February 01, 2012 2:21 PM

To: Andrius Kubilius

Subject: Dėl įgaliojimų pasirašyti ACTA susitarimą suteikimo A. A. DAMBRAUSKUI

Gerb. p. Kubiliau,

2012 m. sausio 23 d. Potvarkiu Nr. 18 suteikėte Albertui Algirdui Dambrauskui įgaliojimus pasirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA).

Teigiama, kad vienas iš šio susitarimo tikslų - kova su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu. Yra iš esmės du kovos su nelegalaus skaitmeninio turinio platinimu internete būdai:

Pirmas būdas - visais įmanomais būdais didinti atviromis licencijomis (Creative Commons, GPL, ir t.t.) licencijuoto skaitmeninio turinio kiekį. Šiuo metu jau yra sukaupti didžiuliai atvirų duomenų kiekiai: tai ir Vikipedija, atviro kodo programinė įranga, atviro kodo techninė įranga, įvairūs muzikos ar video kūriniai. Šiai industrijai laisvas failų kopijavimas ne tik, kad nedaro žalos, bet tik padeda plėtotis. Taigi, jei didžioji dalis skaitmeninio turinio būtų atvira, nelegalus turinio platinimas sumažėtų iki minimumo.

Antras būdas - įvesti kone totalitarinio pobūdžio priemones: visuotinį sekimą ir stebėjimą, parodomąsias bausmes atrinktiems "pažeidėjams". O tolimesnėje ateityje gyvą ir dinamišką internetą paversti centralizuotai valdomu tinklu, suteikiant galimybę prisijungti tik su griežtai identifikuotais ID, realiu laiku fiksuojant, bet kokį aktyvumą, failo atidarymą ir persiuntimą ir įrašymą, kartu turint centralizuotą galimybę esant reikalui prieiti prie visų žmogaus saugomų failų.

Turbūt akivaizdu, kad antras būdas nėra priimtinas žmogaus teisių požiūriu, tokiu būdu būtų stabdoma technologinė pažanga, ribojama žodžio laisvė. Suteikiamos didelės galimybės piktnaudžiati tokia nepamatuota galia.  Taip pat tokia sistema labai primintų santvarką, iš kurios mes taip džiaugiamės išsivadavę.

Kyla labai pagrįstas klausimas, kodėl be diskusijų su visuomene, tinkamai neišnagrinėjus dokumento, buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti ACTA susitarimą, kuriuo bandoma įgyvendinti žmogaus teises ir žodžio laisvę ribojančias priemones?

Pasak organizacijos Electronic Frontier Foundation (EFF), ACTA susitarimas bus žalingas atviro kodo programų, atviro garso ir video kūrinių kūrėjams, nors jie nieko bendra neturi su nelegaliu failu platinimu. Anaiptol kaip tik ir prisideda prie to, kad atviro turinio daugėtų, ir mažėtų nelegalus keitimąsis failais. ACTA susitarimas stabdys technologinę pažangą, sukels grėsmes žodžio laisvei. Prieš ACTA protestuoja daugybė visuomeninių organizacijų ir pilietiškai nusiteikusių žmonių visame pasaulyje.

Kokios ir kokia forma planuojamos diskusijos su visuomene dėl ACTA susitarimo? Ar planuojate pripažinti ACTA pasirašymą klaida? Ką planuojama daryti, kad būtų sustabdytas šio susitarimo ratifikavimas?

Pagarbiai, Justas Ingelevičius

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu
http://parasykjiems.lt/thread/del-igaliojimu-pasirasyti-a...

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.

Siuntėjas: Justas Ingelevičius
Gavėjas: Vaiva Bernotaitė
Tema:I'd like to add you to my professional network on LinkedIn
Data: 2015-04-02, Ketvirtadienis

Hi Vaiva,

I&#39;d like to add you to my professional network on LinkedIn.

- Justas

Accept: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3sPcPoMdzwN...

You received an invitation to connect. LinkedIn will use your email address to make suggestions to our members in features like People You May Know. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=1HcORNc7dNr... email was intended for Vaiva Bernotaitė. Learn why we included this at the following link: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=0Ue3sQfmh9p...
&copy; 2015, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA

Siuntėjas: Justas Ingelevičius via LinkedIn
Gavėjas: Vaiva Bernotaitė
Tema:Justas Ingelevičius's invitation is awaiting your response
Data: 2015-04-07, Antradienis

Justas Ingelevičius would like to connect on LinkedIn. How would you like to respond?

Accept: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3sPcPoMdzwN...

View Justas Ingelevičius&#39;s profile: https://www.linkedin.com/blink?markAsRead=&msgID=I598...

You are receiving Reminder emails for pending invitations. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=t6N5cylPrml...

You received an invitation to connect. LinkedIn will use your email address to make suggestions to our members in features like People You May Know. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3AQbmVMtDxW... Learn why we included this at the following link: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3wUdPgZp4BB...
&copy; 2015, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA

Siuntėjas: Justas Ingelevičius via LinkedIn
Gavėjas: Vaiva Bernotaitė
Tema:Justas Ingelevičius's invitation is awaiting your response
Data: 2015-04-15, Trečiadienis

Justas Ingelevičius would like to connect on LinkedIn. How would you like to respond?

Accept: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3sPcPoMdzwN...

View Justas Ingelevičius&#39;s profile: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3wSd3ASdjkQ...

You are receiving Reminder emails for pending invitations. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=1Qr4kO9ndJp...

You received an invitation to connect. LinkedIn will use your email address to make suggestions to our members in features like People You May Know. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=1UdyRWemEPo... email was intended for Vaiva Bernotaitė. Learn why we included this at the following link: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=0Ue3sQfmh9p...
&copy; 2015, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA