Siuntėjas: Rita Forsythe
Gavėjas:Leonidas Donskis, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Dėl ACTA sutarties
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Gerb. p. Donski,

2012 m. sausio 26-ą dieną Lietuva drauge su kitomis Europos Sąjungomis šalimis pasirašė ACTA sutartį. Š.m. birželio mėnesį bus galutinai nuspręsta, ar ji įsigalios.Visi mes, Lietuvos žmonės ir jūs, mūsų išrinktieji dar galime pasakyti Ne. Galime pasakyti Ne žmogaus teisių pažeidimui. Galime pasakyti Taip demokratijai. Mane ir ne vieną Lietuvos žmogų labiausiai neramina tai, kad pasirašius šią sutartį atsirastų galimybė tikrinti kiekvieno žmogaus asmeninius duomenis ir pvz.: asmeninius elektroninius laiškus, žinutes,bet kokia asmens veikla internete galėtų būti sekama,o labiausiai neramina tai, jog šis įstatymas nebūtų panaudotas piktiems kėslams.Mane piktina, kad toks svarbus įstatymas buvo priimtas neinformavus apie tai visuomenės.Tikiu, kad jūs, t.y. tie, kuriuos mūsų Lietuvos žmonės išrinko į Europos parlamentą, dabar pasakysite Ne šiam nedemokratiškam ir žmogaus teises pažeidžiančiam įstatymui.