Siuntėjas: Andrius Solovej
Gavėjas:Leonidas Donskis, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Dėl ACTA balsavimo DEVE komitete
Data: 2012-06-03, Sekmadienis

Gerb. p. Donski,

kaip Lietuvos Respublikos pilietis, aš primygtinai kviečiu Jus balsuoti už ACTA sutarties atmetimą, birželio 4 dienos, DEVE komiteto balsavime. Sutartyje painiojami padirbtų mirtinų vaistų ir paauglių dalinimosi kultūra ir žiniomis klausimai, kurie yra visiškai skirtingi ir niekada neturėtų būti apibrėžti tame pačiame teisės akte. Verslo teisininkai mėgsta sulyginti "klastojimą ir piratavimą", tačiau šie du dalykai yra visiškai skirtingi ir negali būti traktuojami tuo pačiu įstatymu.
Galiausiai sutartis taip pat uždaro duris reikalingai reformai intelektinės nuosavybės srityje. Jei ši sutartis bus priimta, bus užkirstas kelias artimiausioje ateityje EP ir ES valstybių parlamentams daryti būtinus pakeitimus, pagrindinėse intelektinės nuosavybės sąvokose. Mes sparčiai vystome skaitmeninę ekonomiką, kurioje šiandieniniai informacijos monopolijos, tarpininkai sukuria vis mažiau ir mažiau realios vertės, tačiau labai garsisiai gina savo dabartinį statusą ir stengiasi išlaikyti jį įvairiomis teisinėmis priemonėmis.
Todėl raginu jus balsuoti už sutarties atmetimą.
Pagarbiai
Andrius Solovej