Siuntėjas: Kęstutis Žalas
Gavėjas:Juozas Imbrasas, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Dėl ACTA
Data: 2012-02-05, Sekmadienis

Gerb. p. Imbrasai,
Internetas yra R0bin H00das, parnešantis viską ką karaliaus pakalikai sukuria. Tai juk nutrup0s, ubagams suteikti dziaugsm0. Bukite geras, neprisidėkite prie rev0liucij0s.
Šita graži idėja kai visi susim0kės arba niek0 neturės gr0bikiška ir t0taliai viską kapitalizu0janti intelektinėje erdvėje. Su t0kiu p0žiūriu ir vienulyn0 bibli0tek0s patiems dvasininkams taps apmkestinam0s. Dėka nelegalaus turini0 aš išm0kau naud0tis įvairiausi0mis prgram0mis ir tai leid0 sukurti kažką prasming0 ir žm0nėms, tik dabar, jau galiu leisti įsigyti vieną kitą pirkimą sav biudžetui bet tiek kiek išm0kau, pinigų tiek įpirkti niekad nebūčiau turėjęs. Realiai dėl pasidalinim0 niekas nenukenčia jei vart0tjas neturi tam pinigų. Tai intelektuali erdvė. Suvaržyti pr0t0 t0bulėjimą, t0lygu nu0dyti liaudį ir vesti į užtemimą.
Bij0te kad liaudis taps nebek0ntr0liu0jama?
0 Jūs patys tapkite liaudies šalininkais ir pamatysite kad vis0s yd0s esti ir jumyse ir aplinkiniu0se.
Mes visi iš t0 pači0 nusirašinėjim0 m0li0. Jūs geriau skatinkite, jei iešk0site būdų didinti represijų baimę tai sukels paprasčiausią suirutę ir atsigręš atgal prieš jus pačius ir jūsų neišmanymą.
linkiu sukurti lietuvišką darną, 0 ne sekti avinų bandą iš svetimų "0kupantų"