Siuntėjas: Ina MarijaKeturakienė
Gavėjas:Kauno miesto savivaldybė
Tema:apie Pirmininka
Data: 2020-01-23, Ketvirtadienis

Gerb. Kauno miesto savivaldybe,
Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar 211-sios gyvenamų namų bendrijos pirmininkas yra patvirtintas
notariškai oficialiai . Juozas Dalinskis. vakar jis pats susirinkime pasakė, kad ne.

Siuntėjas: Grita Jasevičienė
Gavėjas: Ina MarijaKeturakienė
Tema:FW: apie Pirmininką
Data: 2020-01-24, Penktadienis

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad vadovaujantis LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.

LR Civilinio kodekso 2.66 straipsnis nustato, kad kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų duomenys, duomenų ir dokumentų teikėjas per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre. Taip pat informuojame, kad teisės aktuose nėra numatyta, jog bendrijos pirmininko išrinkimas turi būti patvirtintas notariškai.

Pagarbiai,

Grita Jasevičienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus

Administravimo ir valdytojų veiklos poskyrio vedėja

Tel. 8 37 42 53 83, (2384)

el. paštas grita.jaseviciene@kaunas.lt

From: _Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius
Sent: Thursday, January 23, 2020 4:33 PM
To: Grita Jasevičienė
Subject: FW: apie Pirmininka


From: Zoja Gedikienė On Behalf Of +Kauno miesto savivaldybe

Sent: Thursday, January 23, 2020 4:28 PM

To: _Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius

Subject: FW: apie Pirmininka


From: Ina MarijaKeturakienė <...@parasykjiems.lt>;

Sent: Thursday, January 23, 2020 11:25 AM

To: +Kauno miesto savivaldybe <savivaldybe@kaunas.lt>;

Subject: apie Pirmininka

Gerb. Kauno miesto savivaldybe,

Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar 211-sios gyvenamų namų bendrijos pirmininkas yra patvirtintas notariškai oficialiai . Juozas Dalinskis. vakar jis pats susirinkime pasakė, kad ne.

--

Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Laiškas ir atsakymai į jį yra atviri ir diskusiją galima peržiūrėti adresu

http://parasykjiems.lt/thread/apie-pirmininka/