Siuntėjas: Algimantas Paliutis
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:ACTA sutartis
Data: 2012-02-16, Ketvirtadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

Mane neramina paskutiniai ivykiai susiję su ACTA sutartimi, kurioje įžvelgiu mėginimą TEO LT pasididinti pelną, bei įvesti visuotinį žmonių valdymą.
Kadangi TEO LT yra turtingiausia įstaiga, (http://teigiamai.blogspot.com/2010/06/baltijos-saliu-akci... ) kuri bando valdyt didžiają dalį visuomenės per internetą.
Tai gali sudaryti sąlygas sumenkinti visuomeninio valdymo organo pozicijas (Seimo, Vyriausybės), nes su ACTA sutartimi, bus galima žmonių kontrolę vygdyti per internetą.
Šiuo atveju pažeidžiamos žmogaus teisės (LR Konstitucija 22 str.), jos tampa apribotos, tai mėginimas kištis į asmeninį žmogaus gyvenimą.
Kažkas padarydamas vieną neteisingą žingsnį sugriaus visuomenės pasitikėjimą valstybės autoritetu.
Į paprastą eilinį naudotoją, interneto tiekėjai žiūri kaip į galimybę iš jo užsidirbti.
Mes pasmerkiame likusius Lietuvos žmones tamsumai, be laisvos prieigos prie interneto bendrauti ir dalintis informacija.
Kadangi interneto tiekėjai yra ir taip gaunantys didžiausią pelną, sunaudodami mažiausiai investicijų nes savo gamybos neturi, neša svetimas idėjas, investuojant nedidelę pelno dalį atnaujinti savo tiekimą.
Dėl to kreipiuosi į Jus prašydamas nepritarti ACTA sutarčiai, nes tai neatneš naudos paprastiems Lietuvos gyventojams, o tik padidins pelna interneto tiekėjams.

Pagarbiai,
Algimantas Paliutis