Siuntėjas: Arturas Vaišvilas
Gavėjas:Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:ACTA (Prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu)
Data: 2012-02-03, Penktadienis

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidentūra,

noriu išreikšti savo pasipiktinimą dėl pasirašytos ACTA sutarties (anti counterfeit trade agreement - Prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu. Prieiga internete:<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=151223>). Kodėl pasirašant didelės svarbos sutartį nėra atkreipiamas dėmesys į piliečių norus, kodėl nebuvo viešai keltas klausimas ar Lietuvos valstybei reikalinga pasirašyti tokio pobūdžio dokumentą? Aš kategoriškai nesutinku su ACTA sutartimi, nes mano manymu ji ribos mano laives teisę, laisvę į informaciją, laisvę į informacijos dalijimą. Tad prašau nepiktinkit Lietuvos piliečių, nes valstybė priklauso mūsų tautai tad leiskime tautai kurti valstybę kurioje norėtųsi gyventi (Lietuvos Konstitucija I skirsnis, 2 straipsnis).