Siuntėjas: Rokas Aleksiūnas
Gavėjas:Laima Liucija Andrikienė, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:ACTA Neratifikavimo priezastys
Data: 2012-02-01, Trečiadienis

Gerb. p. Andrikiene,

esu Lietuvos pilietis, informacinių technologijų specialistas. Reiškiu nepritarimą Europos Sąjungos pozicijai ACTA sutarties atžvilgiu. Raginu balsuoti prieš ir nepalaikyti ACTA sutarties ratifikavimo dėl šių priežasčių:

* ACTA buvo sudarinėjama du metus slapta, neviešai, asmenų, kurie nėra demokratiškai išrinkti atstovauti žmonių interesams;
* ACTA tekstas neaiškus, dviprasmiškas ir todėl jo įgyvendinimas lieka toks pats dviprasmiškas ir neaiškus. Ypač 27 punktas, kuris leidžia rinkti asmeninę mano - interneto paslaugų tiekėjo kliento - informaciją prisidengiant "skundu" dėl "tariamai pažeidimą padariusio abonento"!

Raginu ir palaikau balsavimą PRIEŠ ACTA sutarties ratifikavimą. Priešingu atveju sukursime precendentą globalias sutartis kurti, vystyti ir įgyvendinti neskaidriais, nedemokratiškais principais; pačias sutartis kurti dviprasmiškas, prisidengiančias teisiniu pagrįstumu ir išnaudojančias technologines subtilybes prieš Žmogaus prigimtines teises.

Pagarbiai, Rokas Aleksiūnas