Siuntėjas: Marius Asajevičius
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:ACTA
Data: 2012-02-04, Šeštadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

Neesu teisiškai iškalbus, tačiau iš visos pagarbos noriu pasisakyti, jog aš kaip ir daugelis Lietuvos Respublikos piliečių esu prieš prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (anti counterfeit trade agreement), kadangi:

1. Visų pirmą kiltų daug keblumu dėl subjektyvios nuomonės, kas skaitoma klastojimu, o kas ne. Kas skaitoma tyčiniu kūrinio pasinaudojimu neturint teisės į jį, o kas ne.

2. Iš šios sutarties pelnysis tas, kuris mažiausiai prisidėjo prie virtualios produkcijos kūrybine prasme.

3. Sutartis visu pajėgumu žengia tiek prieš daugumos autorių valią, tiek prieš eilinio vartotojo valią.

4. Bus žlugdoma visuomenės sveikata, kadangi varganai gyvenantys žmonės apie pasimėgavimą savo mėgstama muzika savęs neribojant galės pamiršti arba bus priversti pažeidinėti įstatymą.

5. Ydinga yra ne reakcija į įstatymą, o pats įstatymas, kuris palankus tik mažumai. Ar pyktų žmonės? Ar reaguotų taip agresyviai jeigu kiekvieno iš mūsų kišenėse mėtytųsi tokios pinigų sumos, kokių užtektų apmokėti visai susirinktai savo mėgstamai muzikos kolekcijai ? Ar nubaudus žmogų už tariamą vagystę gali būti užtikrinta, jog žala atlyginta bus tam, kuris ją patyrė, o ne tam, kuris tik sugebėjo būti apsukresnis ir prigauti begėdį, turinti ausis ir mėgstantį įvairią muziką?

6. Tokios sutartys, bei įstatymai susiję su kova prieš piratavimą, kopijavimą, klastojimą (paskutinis veiksmas labiau tinka tikriesiems sukčiams, kurie iš tiesų siekia naudos, perpardavinėja kūrybą nelegaliu būdu ir pan.) nepanašu, kad siektų lygybės. Tai greičiau bandymas priversti žmones pikrti tai ko neperka.

A: Ateina žmogus į parduotuvę, pamato savo mėgstamos grupės albumą. Išsigąsta pamatęs kainą ir grįžta namo. Parsisiunčia kopiją ir klausosi.

B: Ateina žmogus į parduotuvę, pamato savo mėgstamos grupės albumą. Išsigąsta pamatęs kainą, išdaužia vitriną ir griebęs cd diską bėga iš parduotuvės.

Ar nemanote, kad įsigaliojus tobulai antipiratavimo sistemai, A atvejis viso labo baigtųsi žmogaus išėjimu iš parduotuvės? O ar ne piratavimo dėka tas žmogus apskritai sužinojo kokią muziką mėgsta? Ar ne piratavimo dėka apskritai žmonės susidomi gausybe dalyku, įvairių sričių. Netgi remontuoti sudėtingus kompiuterijos įrenginius žmonės pradžioje mokosi skaitydami elektronikos schemas, kurias gauna iš rankų į rankas.

Ar ne "begėdiško" prigimtinio žmogaus polinkio DALINTIS su kitais tuom ką turime, tuom ką sukūrėme, tuom ką sukūrė kiti ir atradome, dėka mes atrandame tai, kas mums svarbu, tai kas vertingiau už pinigus?

Juk kartais, kad atrasti tai, kas tau "prie širdies" - reikia išbandyti daug skirtingo. Kaip mes išbandysime daug skirtingo jei už viską bus teisiama ir baudžiama? Kaip mes plėsime savo akiratį, jeigu bus ribojama ir baudžiama už žmogaus prigimtį, už gebėjimą dalintis?

Ar gi įstatymų kūrimas neparemtas lygybe visiems? Jei taip, tai leiskite paklausti kokiais būdais ACTA pasirašymas skatina lygybę?

Gink dieve, net ir tuomet, kai aplinkui mano kaimynai dejavo ir tebedejuoja, jog Lietuvoje gyventi neįmanoma - aš nepasakiau nei vieno blogo žodžio apie savo šalį, nes priimu ją tokią, kokia ji yra. Nelaikau savęs patriotu, tiesiog man čia gerai. Bet man skaudu, kad žmonės nemyli savo gimtinės, keikia ją, vertina ją tik pagal joje mokamus atlyginimus, perspektyvas, nesuprasdami, kad patys šią šalį kuriame, kad mes ir esame Lietuva.

Gaila, kad mes, lietuviai, esame tokie pasyvūs ir viską atiduodame likimo valiai, nuleidžiame rankas anksčiau laiko. Jei taip nebūtų - tokių laiškų kaip šis - ateitų gerokai daugiau. Tačiau nuoširdžiai tikiuosi, kad Lietuvos žmonės išmoks netyleti ir atlikti savo piliečio pareigą - pareikšti savo nepasitenkinimą dar iki tol kol bus įmesti į verdantį puodą. Tikiuosi, kad pakaks laiškų tam, kad atsakingiems už ACTA įtvirtinimą - nebeliktų kito pasirinkimo kaip tik atšaukti savo neapgalvotą žingsnį.

Pagarbiai,

Marius Asajevičius,

Lietuvos Respublikos pilietis