Siuntėjas: Aivaras Baublys
Gavėjas:Laima Liucija Andrikienė, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:Acta
Data: 2012-02-04, Šeštadienis

Gerb. p. Andrikiene,
Aš noriu išsakyti savo priešišką nuomonę apie ACTA. Dėl šios sutarties gali nukentėti visas interneto pasaulis ir būti apribota žmogaus laisvė. Manau gaunate daug tokių laiškų ir atkreipsite į juos dėmesį, padarysite tinkamas išvadas. Tai yra tik vienas iš žingsnių, link geresnio rytojaus. Mūsų seneliai ir proseneliai kovojo už laisvę ir žuvo ne tam, kad ji po keliolikos metų būtų atimta vienaip ar kitaip. Ir jei mūsų valdžia nekovos už savo žmones, tada mes kovosim patys!