Siuntėjas: Brendonas Stakauskas
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:ACTA
Data: 2012-02-04, Šeštadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

Turbūt gaunate ne viena šios tematikos laišką. Lietuviai kaip ir kitų šalių gyventojai yra susirūpinę dėl ACTA sutarties. Netuščiažodžiausiu, nes neparašysiu nieko originalaus. Tad prašau padaryti kas jūsų galioje, kad ACTA sutartis nebūtų pasirašyta. Išklausykite tautos.

Su pagarba
Brendonas Stakauskas