Siuntėjas: Lukas Jaukša
Gavėjas:Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Tema:A.C.T.A
Data: 2012-02-02, Ketvirtadienis

Gerb. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Norėjau pasiteirauti, ar įmanoma kažkokiomis peticijomis, ar svarstymais atšaukti LR pasirinkimą įsipareigoti įstatymui A.C.T.A ? Vis dėl to įstatymas nebuvo pasitartas su mumis, tauta, o priimtas tik privačiai iš seimo.
Įsigaliojus A.C.T.A labai didelė dalis interneto išnyks, bus cenzūruota, ar kitaip pašalinta iš kelio. Todėl, aš, visų kitų prieštaraujančių šiam įstatymui vardu klausiu, ar įmanoma kažką vis dar padaryti ? Dėl ACTA gėrio (kaltės) nebeliktų nemokamų enciklopedijų ir kitų reikalingų galbūt reikalingų mokslui svetainiu. Kiek žinau, galutinis svarstymas įvyks Birželio mėn.

Ačiū už tai, kad perskaitėte (ir galbūt atsakėte)

Su pagarba, LR pilietis L. Jaukša

Siuntėjas: Napoleonas Baranauskas
Gavėjas: Lukas Jaukša
Tema:FW: A.C.T.A
Data: 2012-02-02, Ketvirtadienis

Laba diena,

Gavome Jūsų el. laišką dėl sutarties ACTA ir informuojame, kad Jūsų prašymas persiųstas į URM Išorinių ekonominių santykių departamentą.
Pagarbiai,
N.Baranauskas
pirmasis sekretorius
Piliečių aptarnavimo skyrius
Administracinis departamentas
LR Užsienio reikalų ministerija
tel.: 85 236 2982
fax.: 85 236 2981

From: Lukas Jaukša [mailto:
Sent: Thursday, February 02, 2012 4:48 PM
To: urm@urm.lt
Subject: A.C.T.A

Gerb. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Norėjau pasiteirauti, ar įmanoma kažkokiomis peticijomis, ar svarstymais atšaukti LR pasirinkimą įsipareigoti įstatymui A.C.T.A ? Vis dėl to įstatymas nebuvo pasitartas su mumis, tauta, o priimtas tik privačiai iš seimo.
Įsigaliojus A.C.T.A labai didelė dalis interneto išnyks, bus cenzūruota, ar kitaip pašalinta iš kelio. Todėl, aš, visų kitų prieštaraujančių šiam įstatymui vardu klausiu, ar įmanoma kažką vis dar padaryti ? Dėl ACTA gėrio (kaltės) nebeliktų nemokamų enciklopedijų ir kitų reikalingų galbūt reikalingų mokslui svetainiu. Kiek žinau, galutinis svarstymas įvyks Birželio mėn.

Ačiū už tai, kad perskaitėte (ir galbūt atsakėte)

Su pagarba, LR pilietis L. Jaukša

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu http://parasykjiems.lt/thread/acta-2/

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.

Siuntėjas: Napoleonas Baranauskas
Gavėjas: Lukas Jaukša
Tema:FW: A.C.T.A
Data: 2012-02-08, Trečiadienis

Laba diena,

Siunčiame Jums oficialią URM atsakymo versiją į Jūsų paklausimą dėl susitarimo ACTA (prisegtas).
Gavus naujos medžiagos apie šį susitarimą, informuosime papildomai.

Pagarbiai,
N.Baranauskas
pirmasis sekretorius
Piliečių aptarnavimo skyrius
Administracinis departamentas
LR Užsienio reikalų ministerija
tel.: 85 236 2982
fax.: 85 236 2981

From: Lukas Jaukša [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: Thursday, February 02, 2012 4:48 PM
To: urm@urm.lt
Subject: A.C.T.A

Gerb. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Norėjau pasiteirauti, ar įmanoma kažkokiomis peticijomis, ar svarstymais atšaukti LR pasirinkimą įsipareigoti įstatymui A.C.T.A ? Vis dėl to įstatymas nebuvo pasitartas su mumis, tauta, o priimtas tik privačiai iš seimo.
Įsigaliojus A.C.T.A labai didelė dalis interneto išnyks, bus cenzūruota, ar kitaip pašalinta iš kelio. Todėl, aš, visų kitų prieštaraujančių šiam įstatymui vardu klausiu, ar įmanoma kažką vis dar padaryti ? Dėl ACTA gėrio (kaltės) nebeliktų nemokamų enciklopedijų ir kitų reikalingų galbūt reikalingų mokslui svetainiu. Kiek žinau, galutinis svarstymas įvyks Birželio mėn.

Ačiū už tai, kad perskaitėte (ir galbūt atsakėte)

Su pagarba, LR pilietis L. Jaukša

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu http://parasykjiems.lt/thread/acta-2/

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.

***

Parengė: URM IESD, 2012-02-02

Trumpa informacija apie daugiašalį prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu

Šių metų sausio 26 dieną Lietuva, kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis narėmis, Japonijoje pasirašė Daugiašalį kovos su klastojimu prekybos susitarimą (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA). Susitarimą pasirašiusios šalys: ES, Australija, Kanada, Japonija, P. Korėja, Meksika, Marokas, Naujoji Zelandija, Singapūras, Šveicarija ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Prekybos susitarimu dėl kovos su klastojimu (ACTA) siekiama nustatyti aiškią tarptautinę sistemą, kuri padėtų susitariančių šalių, tarp jų ir Europos Sąjungos, intelektinės nuosavybės teisių turėtojams veiksmingiau kovoti su intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimais trečiosiose šalyse. Šie pažeidimai kenkia teisėtai prekybai ir ES konkurencingumui, turi neigiamų pasekmių ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui (paskaičiuota, kad ES kasmet patiria apie 8 mlrd. EUR nuostolių dėl prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, antplūdžio į ES vidaus rinką).

Pažymėtina, kad ACTA neįpareigoja ES keisti teisės normas, nes ES teisė jau dabar yra gerokai pažangesnė nei dabartiniai tarptautiniai standartai, o baudžiamoji atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus susitarime numatyta tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir atitinka valstybių narių baudžiamosios politikos praktiką ir vystymosi kryptis. Tuo tarpu kitos susitarimo šalys, pasirašiusios ACTA, privalo intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo lygį priartinti prie šiuo metu jau veikiančio ES lygmens. Siekiama, kad ateityje prie šio susitarimo prisijungtų kuo daugiau valstybių, įskaitant ir tokias svarbias pasaulio ekonomikas kaip Kinija ar Rusija.

ACTA atspindėtos teisės normos, kurios jau yra įtvirtintos tokiuose ES teisės aktuose kaip:
2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 2004/48/EB 28 dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo
2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant
tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias
teises
2001 m. gegužės 22 d. Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo
2000 m. birželio 8 d. Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus
rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva)
1995 m. spalio 24 d. Direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
2002 m. liepos 12 d. Direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo
ir elektroninių ryšių)
2009 m. lapkričio 25 d. Reglamentas 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo
2009 m. lapkričio 25 d. Direktyva 2009/136/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių,
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių
sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo
2009 m. lapkričio 25 d. Direktyva 2009/140/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios
reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą
2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo

Susitarimu nustatomas tarptautinis standartas, pagrįstas Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS sutartimi. ACTA teisių turėtojams suteikia galimybes ginti savo pažeistas teises užsienyje. Taigi Susitarimas bus naudingas ir ES eksportuotojams, veikiantiems pasaulio rinkoje ir šiuo metu kenčiantiems dėl sisteminių ir plačiai paplitusių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, dizaino ir geografinių nuorodų pažeidimų užsienyje.

ACTA yra darnus susitarimas, nes jame visapusiškai atsižvelgiama į pagrindines žmogaus teises (teisės į nuosavybę, žodžio laisvę, duomenų apsaugą yra pagrindiniai susitarimo principai), laisvos internetinės erdvės svarbą, ir suinteresuotųjų šalių, kaip vartotojų, interneto paslaugų teikėjų ir besivystančių šalių partnerių, problemas.

Trumpai apie ACTA ir internetą :
– ACTA yra dar vienas įrankis, sukuriantis didesnį skaidrumą, padėsiantis šalims bendradarbiauti ir efektyviau spręsti intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus.
– ACTA užtikrina, kad aukšti ES intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimai bus taikomi ir kitose susitarimą pasirašiusiose šalyse.
– ACTA užtikrina teisę dalintis internete nepiratine medžiaga ir informacija.
– ACTA neriboja interneto laisvės, necenzūruoja turinio ir nesukuria papildomo pagrindo uždaryti tam tikras interneto svetaines, taip pat neseka privačių asmenų bendravimo internete.
– ACTA nelemia jokių pokyčių ir niekaip neapriboja galimybių, naudojantis socialiniais tinklapiais, pvz. Twitter, Facebook.