Siuntėjas: Kristinas Trepenskis
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:A.C.T.A.
Data: 2012-02-15, Trečiadienis

Gerb. p. Grybauskaite, noriu pranešti jums apie ganėtinai plačiai diskutuojamą mūsų dienomis temą, prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu, ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Remiantis šaltiniais: Dekretu nr. 1K-934 Albertui Algirdui Dambrauskui buvo suteikti įgaliojimai pa­sirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, bei Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valsti­jų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelan­dijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klasto­jimu (ACTA).

Iš karto kyla klausimas: Kodėl apie tai visuomienė yra informuota minimaliai? Visą informaciją, kurią sugebėjau rasti, tai portalo delfi.lt bei 15min.lt straipsniai mokslo skiltyje. Manau, kad visuomenė turėtų būti labiau informuota apie tokių susitarimų pasirašymą. Kokios ir kokia forma planuojamos disku­sijos su visuomene dėl ACTA susitarimo?

Akivaizdu, kad įsigaliojus šiam įstatymui, būtų pažeistos žmonių teisės į privatumą ir anonimišku­mą, bei žodžio laisvę. Mūsų dienomis intelektinės nuosavybės kurėjai stengiasi pateikti kuo dau­giau atviro kodo programų, kad jos būtų prieinamesnės vartotojams. Tačiau įsigaliojus minėtam su­sitarimui, būtų pažeistos teisės į privatumą, anonimiškumą, įsigaliotų totalitarinio pobūdžio siste­ma, leidžianti stebėti, bei kontroliuti vartotojus, juos cenzuruojant ir baudžiant. Dar didesnę grės­mę keltų piktnaudžiavimas šitą didžiule galia. Turbūt nereikia sakyti, kad nebeliktų tokių dalykų, kaip: "Wikipedia(nemokama enciklopedija)", kadangi ten naudojami šaltiniai yra pateikti iš įvairių knygų, kurių autorių leidimo niekas neatsiklausė. Bet mano nuomone tai tas pats, kas neleisti stu­dentams naudotis vadovėliais ar įvairia literatūra rašant įvairius referatus, kursinius darbus ir pan.

Aš, kaip Lietuvos pilietis, prisidedu prie daugelio protestuojančių ir prašau jūsų viešai pasmerkti šį sutarimą ir pasireikšti už laisvą internetą, už žmonių teisę į privatumą, už anonimiškumą internete ir už laisvą idėjų platinimą internete.Juk kitaip, kam gi tas internetas, jei negali laisvai pasidalinti žiniomis su kitais, žinodamas, kad gali būti nubaustas arba konfiskuoti kompiuterį? Nemanau, kad to kuris nors norėtų. Tad prašau Jūsų, gerb. p. Dalia, neleiskite, kad A.C.T.A. atimtų iš mūsų visų šiuos privalumus. Juk dauguma naujienų sužinome iš interneto, ir tas naujienas norisi pasidalinti internete su draugais.

Pagarbiai,
Lietuvos Respublikos pilietis, Kristinas Trepenskis.