Siuntėjas: Andrius Tarasovas
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:ACTA
Data: 2012-02-09, Ketvirtadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

prašau sustabdyti ACTA projekto patvirtinimą Lietuvoje, nes kiek man yra žinoma apie šį įstatymą, jis sudarys sąlygas pažeisti asmens teises į privatumą, sekti jo veiklą. Šio įstatymo dalis reglamentuojanti poveikio priemones prieš žmones yra slepiamia ne tik nuo mūsų - visuomenės - bet ir nuo valstybės vadovų, t.y. nuo Jūsų. Jau nepaisant to, jog ACTA prieštarauja konstitucijai. Prašau išgirsti lietuvos žmonių balsus ir veikti sąvarankiškai, t.y. teisingai, o nesekti kitų valsybių pavyzdžiu, tuo labiau jeigu jis siaubingai klaidingas - padėsiantis pradžią žmonių kūrybingumo genocidui.

„Niekuomet nebus iš tikrųjų laisvos ir apšviestos Valstybės, kol ji nepripažins individo kaip aukštesnės ir nepriklausomos galios, iš kurios kyla visa jos pačios galia ir autoritetas, ir kol ji atitinkamai nesielgs su juo.“ - Henry David Thoreau

Su pagarba, Andrius Tarasovas