Siuntėjas: Marius Žukauskas
Gavėjas:Kazys Starkevičius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Tema:ACTA
Data: 2012-02-08, Trečiadienis

Gerb. p. Starkevičiau,

Esu Lietuvos Respublikos pilietis Marius Žukauskas ir jausdamasis kaip šios valstybės dalimi rašau Jums su susirūpinimu dėl galimų sprendimų Lietuvoje. Pagal esminius demokracinius principus, kaip tautos narys, prašau Jūsu, nepritarti ACTA įsigaliojimui Lietuvoje. Visa ko žmogus šiame gyvenime siekia, tai yra, būti laimingu. O laimė tiesiogiai asocijuojasi su laisve. Šiuo atveju ACTA, tai yra stiprus žmogaus laisvės suvaržymas, kurios nenoriu matyti savo šeimoje, giminėje, tuo labiau savo vaikų gyvenime, ir nei vieno žmogaus šiame pasaulyje gyvenime. Manau Jūs taip pat. Todėl aš nepritariu šiai sutarčiai ir jos įsigaliojimui.

Pagarbiai, Marius Žukauskas