Siuntėjas: Rytis VIlaniskis
Gavėjas: Artūras Zuokas
Tema:ACTA
Data: 2012-02-01, Trečiadienis

Gerb. p. Zuokai,noriu pranešti jums apie ganėtinai plačiai diskutuojamą mūsų dienomis temą, prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu, ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Remiantis šaltiniais: Dekretu nr. 1K-934 Albertui Algirdui Dambrauskui buvo suteikti įgaliojimai pa­sirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, bei Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valsti­jų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelan­dijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klasto­jimu (ACTA).

Iš karto kyla klausimas: Kodėl apie tai visuomienė yra informuota minimaliai? Visą informaciją, kurią sugebėjau rasti, tai portalo delfi. lt straipsnis mokslo skiltyje. Manau, kad visuomienė turėtų būti labiau informuota apie tokių susitarimų pasirašymą. Kokios ir kokia forma planuojamos disku­sijos su visuomene dėl ACTA susitarimo?

Akivaizdu, kad įsigaliojus šiam įstatymui, būtų pažeistos žmonių teisės į privatumą ir anonimišku­mą, bei žodžio laisvę. Mūsų dienomis intelektinės nuosavybės kurėjai stengiasi pateikti kuo dau­giau atviro kodo programų, kad jos būtų prieinamesnės vartotojams. Tačiau įsigaliojus minėtam su­sitarimui, būtų pažeistos teisės į privatumą, anonimiškumą, įsigaliotų totalitarinio pobūdžio siste­ma, leidžianti stebėti, bei kontroliuti vartotojus, juos cenzuruojant ir baudžiant. Dar didesnę grės­mę keltų piktnaudžiavimas šitą didžiule galia. Turbūt nereikia sakyti, kad nebeliktų tokių dalykų, kaip: "Wikipedia(nemokama enciklopedija)", kadangi ten naudojami šaltiniai yra pateikti iš įvairių knygų, kurių autorių leidimo niekas neatsiklausė. Bet mano nuomone tai tas pats, kas neleisti stu­dentams naudotis vadovėliais ar įvairia literatūra rašant įvairius referatus, kursinius darbus ir pan.

Aš, kaip Lietuvos pilietis, prisidedu prie daugelio protestuojančių ir prašau jūsų viešai pasmerkti šį sutarimą ir pasireikšti už laisvą internetą, už žmonių teisę į privatumą, už anonimiškumą internete ir už laisvą idėjų platinimą internete.

Pagarbiai,
Lietuvos Respublikos pilietis,Rytis Vilaniskis

Siuntėjas: Vilniaus miesto savivaldybė
Gavėjas: Rytis VIlaniskis
Tema:RE: ACTA
Data: 2012-02-02, Ketvirtadienis

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
E. MIESTO DEPARTAMENTO
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Kodas 18871006. Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel.: (8 5) 211 2000. Faks. (8 5) 211 2222

Gerbiamas interesante,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.

Pagarbiai,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
E. miesto departamento
Interesantų aptarnavimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Irena Vaicekauskienė

El. paštas irena.vaicekauskiene@vilnius.lt
www.vilnius.lt

From: Rytis VIlaniskis [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: Wednesday, February 01, 2012 7:41 PM
To: Meras
Subject: ACTA

Gerb. p. Zuokai,noriu pranešti jums apie ganėtinai plačiai diskutuojamą mūsų dienomis temą, prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu, ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Remiantis šaltiniais: Dekretu nr. 1K-934 Albertui Algirdui Dambrauskui buvo suteikti įgaliojimai pa­sirašyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, bei Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valsti­jų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelan­dijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimą dėl kovos su klasto­jimu (ACTA).

Iš karto kyla klausimas: Kodėl apie tai visuomienė yra informuota minimaliai? Visą informaciją, kurią sugebėjau rasti, tai portalo delfi. lt straipsnis mokslo skiltyje. Manau, kad visuomienė turėtų būti labiau informuota apie tokių susitarimų pasirašymą. Kokios ir kokia forma planuojamos disku­sijos su visuomene dėl ACTA susitarimo?

Akivaizdu, kad įsigaliojus šiam įstatymui, būtų pažeistos žmonių teisės į privatumą ir anonimišku­mą, bei žodžio laisvę. Mūsų dienomis intelektinės nuosavybės kurėjai stengiasi pateikti kuo dau­giau atviro kodo programų, kad jos būtų prieinamesnės vartotojams. Tačiau įsigaliojus minėtam su­sitarimui, būtų pažeistos teisės į privatumą, anonimiškumą, įsigaliotų totalitarinio pobūdžio siste­ma, leidžianti stebėti, bei kontroliuti vartotojus, juos cenzuruojant ir baudžiant. Dar didesnę grės­mę keltų piktnaudžiavimas šitą didžiule galia. Turbūt nereikia sakyti, kad nebeliktų tokių dalykų, kaip: "Wikipedia(nemokama enciklopedija)", kadangi ten naudojami šaltiniai yra pateikti iš įvairių knygų, kurių autorių leidimo niekas neatsiklausė. Bet mano nuomone tai tas pats, kas neleisti stu­dentams naudotis vadovėliais ar įvairia literatūra rašant įvairius referatus, kursinius darbus ir pan.

Aš, kaip Lietuvos pilietis, prisidedu prie daugelio protestuojančių ir prašau jūsų viešai pasmerkti šį sutarimą ir pasireikšti už laisvą internetą, už žmonių teisę į privatumą, už anonimiškumą internete ir už laisvą idėjų platinimą internete.

Pagarbiai,
Lietuvos Respublikos pilietis,Rytis Vilaniskis

--
Šis laiškas buvo išsiųstas naudojant ParašykJiems – http://parasykjiems.lt

Prašome atsakymą siųsti paprastu tekstu, o ne kaip prisegtą Word ar PDF bylą.

Šis laiškas yra atviras ir jį galima peržiūrėti adresu http://parasykjiems.lt/thread/acta-1/

Jūsų atsakymas taip pat bus matomas tuo adresu.