Privatumo politika

ParašykJiems.lt valdytojai/administratoriai siekdami išsaugoti gautą privačią informaciją laikosi privatumo politikos. Svetainėje pateikiamuose el. laiškų formose bei paieškos sistemoje prašoma pateikti Jus identifikuojančią informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą). Surinkti asmeniniais duomenys apie svetainės lankytojus nebus parduoti ar perduoti trečiosioms šalims, nebent gausime vartotojo (duomenų savininko) sutikimą arba tai bus privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat primename, Viešas laiškas bus patalpintas parasykjiems.lt tinklapyje ir bus matomas internete. Jei laiškas yra išsiunčiamas kaip viešas, jo vėliau niekada nebus galima pašalinti iš interneto, ir jis bus randamas įvairių paieškos svetainių, tokių kaip Google ir pan.

Surinkta asmeninė informacija, tokia kaip vardas, pavardė ir pan. bus saugoma neribotą laiką ir bus naudojama tam, kad galėtumėte susisiekti/bendrauti su valdžios atstovais Jums rūpimais klausimais – nusiųsti klausimus ir gauti atsakymus. Taip pat siekdami kuo efektingesnio svetainės funkcionavimo surinktų duomenų pagrindu ParasykJiems.lt puslapyje skelbsime el. laiškų statistiką.

Jūs taip pat galite imtis priemonių, kurios gali padėti apsaugoti asmens duomenis, pvz., atviruose laiškuose asmeninę informaciją nurodykite labai apdairiai, atsiminkite, kad Jūsų nurodyta informacija taps atvira ir ji gali būti panaudota nusikalstamoms veikoms (sukčiavimui ir pan.).

ParasykJiems.lt valdytojai pasilieka teisę bet kada pakeisti šią privatumo politiką.